Arthur Seyss-Inquart – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

 Arthur Seyss – Inquart 22. 7. 1892 – 16. 10. 1946

Arthur Seyss Inquart.jpg

Seyss – Inquart, rakouský nacista, který připravil cestu anšlusu Rakouska, se narodil v Jihlavě v roce 1892. Vystudoval práva na vídeňské univerzitě. Během 1. světové války se vyznamenal ve službě u císařského pluku tyrolských myslivců. V roce 1921 si založil advokátní kancelář. Podle své vlastní výpovědi se věnoval práci na přípravě anšlusu politickými prostředky, prostřednictvím Rakouského lidového spolku.

V době, kdy byla rakouská NSDAP ještě ilegální, Seyss – Inquart působil jako tajný zástupce nacistů. K moci se dostal v roce 1938, kdy si Adolf Hitler pod pohrůžkou ozbrojeného vpádu vynutil legalizaci NSDAP a jmenování Seyss – Inquarta ministrem vnitra. Z titulu této funkce, kterou převzal v únoru 1938, Seyss – Inquart řídil rakouskou policii. Poté dostával příkazy z Berlína, pracoval tak nezávisle na rakouské kanceláři. Dne 11. března 1938, kdy Hitlerovy jednotky stály na rakouské hranici, byl jmenován rakouským kancléřem. Prosadil, aby rakouský parlament schválil zákon, podle kterého se Rakousko stalo součástí Třetí říše. Poté se Seyss – Inquart stal prezidentem ( později se hlava rakouského státu titulovala jako guvernér ). V říjnu 1939 byl jmenován zástupcem polského generálního guvernéra. V květu 1940 byl pověřen funkcí říšského komisaře Nizozemska. Zde kontroloval veškeré hospodářské zdroje, které se používaly výlučně pro potřeby německé válečné ekonomiky.

Byl panovačným vládcem, podléhajícím pouze Hitlerovi. Obvykle vládl na základě slibů a sankcí. V únoru 1941 spolupracoval s Heinrichem Himmlerem na deportaci 500 Židů do Mauthausenu. Od března 1941 měl pravomoc rozhodovat o trestu smrti pro protivníky politického režimu. Přinutil 5 000 000 Nizozemců pracovat pro říši a nechal deportovat celkem 117 000 Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Na počátku roku 1945 však začal spolupracovat s Albertem Speerem, aby zabránil realizaci Hitlerovi politiky spálené země. V květnu 1945 byl Seyss – Inquart zatčen kanadskými vojáky. Byl postaven před norimberský tribunál a obviněn ze čtyř zločinů. Jeho argumenty na vlastní obranu byly zamítnuty s tím, že ho nemůže omluvit fakt, že byl menším utiskovatelem než Himmler. Ve třech bodech obžaloby byl shledán vinným ( žádný ze soudců se nevyslovil proti jeho odsouzení k smrti ). Doktor Seyss – Inquart byl popraven 16. října 1946 v norimberském vězení. Toho rána byl v pořadí devátým popraveným.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt