Petr II., Jugoslávský král – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Jugoslávský král Petr II. 6. 9. 1923 – 3. 11. 1970

Petr II..jpg

Petr II. se narodil v roce 1923 v Bělehradě. Vládl prostřednictvím svého regenta prince Pavla od roku 1934 až do 27. března 1941, kdy generál Dušan Simovič provedl státní převrat a Petr usedl na trůn. Převrat byl reakcí na Pavlovu politiku kolaborace s nacisty, kterou ztělesňovala smlouva s Osou podepsaná 25. března. Německo poté Jugoslávii 6. dubna napadlo a veškerý odpor se do dvou týdnů zhroutil. Král Petr a vláda uprchli do Atén a poté do londýnského exilu, kde strávil celou 2. světovou válku.

Petr II. podporoval jugoslávské nekomunistické partyzánské jednotky Četniků, které vedl Draža Mihajlovič. Když však Spojenci zjistili, že Četnici tráví většinu času bojem proti Titovým partyzánům a kolaborací s Němci a Italy, začali podporovat Tita. Tak se stalo, že Petrova vlivu na jugoslávské a spojenecké záležitosti ubývalo. Poté se Petr podrobil nevyhnutelnému vývoji událostí a 1. listopadu 1944 podepsal s Josipem Titem dohodu, v níž souhlasil, že ho bude zastupovat regentská rada. Dne 29. listopadu 1945 vyhlásil Tito republiku a král Petr se již do vlasti nikdy nevrátil. Petr II. zemřel v roce 1970 v Los Angeles.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt