Jan Christaan Smuts, polní maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Polní maršál Jan Christaan Smuts 24. 5. 1870 – 11. 9. 1950

Jan Smuts.jpg

Smuts se narodil roku 1870 v Bovenplaats v Kapsku. Jan Smuts jež byl poprvé ministerský předsedou v letech 1919 – 1924, se po letech strávených v politické opozici a akademickou aktivitou vrátil do politiky jako náměstek předsedy vlády velké koalice Byrryho Hertzoga. Hertzog přišel o svou funkci v roce 1939, když se vyslovil za neutralitu vůči nacistickému Německu a Smuts nastoupil na jeho místo. Smutsova vláda vyhlásila Německu v roce 1939 a Japonsku v roce 1941 válku. Churchill a Smuts navázali osobní i pracovní vztahy již za 1. světové války a Churchill proto neváhal a přizval Smutse do imperiálního válečného kabinetu jako představitele Jihoafrické unie. Dne 28. května byl jmenován polním maršálem britské armády a Churchill se s ním často v kritických situacích radil.

Již roku 1940 se objevil z mnoha hledisek zajímavý, možná i odvážný plán, který podtrhuje význam, jaký byl v Británii Smutsovi v rámci jejího válečného úsilí přikládán. Churchillův osobní tajemník Sir John Colville předložil královně Marii a králi Jiřímu VI. návrh, aby v případě, že by Winston Churchill zemřel nebo mu bylo znemožněno vykonávat úřad, jmenoval král ministerským předsedou Smutse. Král i královna s tímto záměrem vyslovili souhlas, ale jelikož Churchill žil ještě dalších 25 let, nemusel být nikdy uplatněn a nebyly ani zkoumány jeho ústavní aspekty. Na druhé straně byla obecně známá blízkost Jana Smutse k britskému establishmentu, zejména králi a ministerskému předsedovi, důvodem jeho nízké popularity u afrických voličů v jižní Africe, která nakonec v roce 1948 vedla k pádu jeho vlády.

V květnu 1945 zastupoval Smuts Jihoafrickou unii ustavující konferenci Organizace spojených národů. Podobně jako v roce 1919, kdy byl při vzniku Společnosti národů, se i nyní vyslovoval pro silnou mezinárodní organizaci schopnou účinně bránit mír. Byl jediným člověkem, který podepsal dokumenty uzavírající jak 1. tak 2. světovou válku. Z politiky odešel v roce 1948 a o dva roky později ve věku osmdesáti let zemřel.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt