Viceadmirál Notabuke Kondó – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Viceadmirál Nobutake Kondó 25. 9. 1886 – 19. 2. 1953

Nobutake Kondo.jpg

Nobutake Kondó se narodil v roce 1886 v Osace, prefektura Osaka. Na začátku 2. světové války velel 2. loďstvu a zároveň Jižnímu expedičnímu svazu, který kryl útoky proti Malajsii a Filipínám. Dne 8. prosince 1941 chránil Kondó se svou krycí skupinou vylodění vojsk v severním Malajsku. Po obdržení zprávy, že se blíží svaz složený z bitevní lodi Prince of Wales, bitevního křižníku Repulse a čtyř torpédoborců, pověřil útokem na britské lodě 22. leteckou flotilu, která obě spojenecká plavidla potopila. Při invazi na atol Midway v červnu 1942 velel invaznímu svazu, který dopravoval vojáky k útoku na ostrov. Když však Američané vyřadili z boje 1. úderný svaz letadlových lodí admirála Naguma ( letadlové lodě Akagi, Kaga, Sorjú a Hirjú ), Kondóův svaz se spojil s jeho zbytky a stáhl se, když předtím byly odvolány transportní lodě s vojáky. Do boje zasáhla pouze část jeho svazu pod velením kontraadmirála Kurity, který přišel při útocích amerických letounů o těžký křižník.

Poté velel Kondó pěti operačním uskupením japonského loďstva a byl pověřen jejich taktickým velením v bitvě u východních Šalamounových ostrovů ( 24. srpna 1942 ). V bitvě utrpěl Kondó mnohem větší ztráty, když přišel o lehkou letadlovou loď, torpédoborec a 90 letounů, zatímco Američané přišli pouze o 20 letadel a loď neztratili žádnou. V říjnu se měl Kondó pokusit koordinovat akce své flotily s pozemní ofenzívou a při následující bitvě u ostrova Santa Cruz potopil Američanům letadlovou loď a torpédoborec.

Poslední akce, jíž se zúčastnil, byla námořní bitva o Guadalcanal, při níž v noci ze 14. na 15. listopadu 1942 měly jeho lodě ostřelovat letiště Henderson Field. Při této akci neměl Kondó úspěch, protože u ostrova Savo narazil na americký 64. operační svaz. Kondóovi se sice podařilo potopit torpédoborce USS Preston a USS Walker, avšak sám ztratil bitevní loď Kirišima. Hlavní úkol, jímž byla doprava posil na Guadalcanal, Kondó nesplnil a japonské loďstvo utrpělo v bitvě o Guadalcanal těžkou porážku.  Nobutake Kondó zemřel v roce 1953.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt