Viktor Emanuel III., král – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Král Viktor Emanuel III. 11. 11. 1869 – 18. 12. 1947

Viktor Emanuel III.jpg

Viktor Emanuel III. se narodil v roce 1869 v Neapoli. Byl proti vstupu Itálie do války, ale Benito Mussolini se postaral, aby fašistická ústava garantovala postavení krále, který se stal loutkou v čele režimu. Na názory krále vůbec nebral ohled. Když na začátku roku 1943 definitivně ztroskotalo Mussoliniho tažení v severní Africe, byl král vtažen do vojenského spiknutí, s cílem Duceho svrhnout. Dne 25. července 1943 donutila fašistická Velká rada Mussoliniho odstoupit a Viktor Emanuel ho nechal následně zatknout a uvěznit.

Ministerským předsedou poté jmenoval Pietra Badoglia, a ačkoli přislíbila, že budou ve válce pokračovat na straně nacistického Německa, zahájila nová vláda záhy tajná jednání se Spojenci. Dne 1. září přijal král formálně podmínky kapitulace, ale krátce nato obsadily německé jednotky severní Itálii. Badoglio a král uprchli na jih Itálie do Brindisi. Viktor Emanuel byl příliš těsně spojen s fašistickým režimem a protože chtěl zachovat monarchii, předal po osvobození Říma ( červen 1944 ) své pravomoci svému synovi Umbertovi. V červnu 1944 jmenoval Umberta regentem a v květnu 1946 abdikoval. Viktor Emanuel III. zemřel v egyptské Alexandrii nedlouho před koncem roku 1947.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt