Jacques-Philippe Leclerc de Hautecloque, maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Maršál Jacques – Philippe Leclerc de Hautecloque 22. 11. 1902 – 28. 11. 1947

Jacques - Philippe Leclerc.jpg

Maršál Leclerc se narodil roku 1902 v Belloy – Saint Leonard ve Francii. Vystudoval prestižní francouzskou vojenskou školu v St. Cyr. Roku 1939 byl jako kapitán pěchoty raněn a zajat Němci, ale podařilo se mu uprchnout do Velké Británie. Tam se později připojil ke Svobodným Francouzům generála de Gaulla. Aby nevystavil pronásledování své příbuzné v okupované Francii, začal užívat pseudonym Leclerc. Po válce si dal úředně změnit jméno na Jacques – Philippe Leclerc de Hautenloque. De Gaulle jej povýšil na plukovníka a Leclerc se vyznamenal při dobývání Francouzské rovníkové Afriky pro Svobodné Francouze.

Poté,byl povýšen na generála a podnikl se svými vojáky okázalý pochod přes Saharu z Čadu do Tripoli o délce více než 1 600 kilometrů, aby se připojil k britské 8. armádě. Cestou jeho vojáci obsazovali německé posádky v Libyjské poušti.

V den D Leclerc velel při invazi do vlasti na normandských plážích francouzské tankové divizi a v srpnu 1944 jeho tankisté osvobozovali Paříž, která povstala proti německým okupantům. Dne 25. srpna to byl právě on, jemuž se německá posádka Paříže vzdala. Dne 23. listopadu 1944 osvobodil Štrasburk a poté vedl své vojáky dále do Německa, aby v posledních válečných dnech obsadili Hitlerovo horské sídlo v Berchtesgadenu.

Konec války Leclerc bohužel dlouho nepřežil. Po krátké službě na Dálném východě, v Indočíně, se stal roku 1946 generálním inspektorem francouzské armády rozmístěné v severní Africe. Zde 28. listopadu 1947 zahynul ve svých 45 letech při letecké havárii. Posmrtně byl poctěn důstojností francouzského maršála.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt