Gaston Herve Gustave Billotte, generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generál Gaston Herve Gustave Billotte 10. 2. 1875 – 20. 7. 1940

Billotte.jpg

Billotte se narodil v roce 1875 v Sommevalu. V roce 1940 byl Billotte jako velitel I. armádní skupiny faktickým velitelem hlavní frontové linie, přímým podřízeným Georgese ( vrchního velitele severovýchodních vojsk ) a Maurice Gamelina ( nejvyššího velitele ) a velel nejlepším francouzským polním vojskům ( 1. a 7. armáda ) a pod jeho velení rovněž spadal Britský expediční sbor ( BEF ).

O Billottovi se také říkalo, že byl jediným francouzským generálem, který se vyznal v Gamelinově strategickém myšlení a jemuž britský generál lord Gort ( velitel BEF ) a belgický král Leopold plně důvěřovali. Při německém vpádu do Belgie velel postupu k řece Dyle a následnému ústupu k Escautu a Dendre. Ve chvíli své smrti při silniční nehodě plánoval nový protiútok. Jeho smrt sotva mohla přijít v dobu méně vhodnou pro Spojence. V boji pak pokračoval jeho syn Pierre, který přispěchal na pomoc generálu de Gaullovi. Pierre později velel jednotce Svobodných Francouzů při osvobozování Normandie a Paříže v roce 1944.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt