Alphonse Pierre Juin, armádní generál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Armádní generál Alphonse Pierre Juin 16. 12. 1888 – 27. 1. 1967

Juin.jpg

Alphonse Juin se narodil v roce 1888 v Bone, department Constantine. Jako jeden z nejlepších studentů ve třídě absolvoval vojenskou akademii v St. Cyru. Stejnou třídu navštěvoval i generál Charles de Gaulle. Když v roce 1940 velel divizi v rámci 1. francouzské armády, padl do zajetí, ale po kapitulaci Francie byl na zvláštní Pétainovu žádost propuštěn. Poté dostal nabídku na funkci ministra války v kolaborantské vichistické vládě, tu však odmítl a namísto ní přijal funkci vrchního velitele v severní Africe, kde nahradila Maxima Weyganda.

Po zahájení spojenecké invaze do Afriky ( operace Torch ) byl zástupcem admirála Darlana, na kterého naléhal, aby zastavil boj proti Spojencům. Dne 10. listopadu 1942 nařídil svým jednotkám v Tunisku zahájit boj proti Němcům. Juin převzal 16. listopadu přímé velení francouzských jednotek v Tunisu a 25. prosince 1942 byl jmenován vrchním velitelem francouzských ozbrojených sil v severní Africe a podílel se na porážce vojsk Osy v Tunisku.

Později v letech 1943 – 1944 velel francouzskému sboru za bojů v Itálii, kde prokázal velmi dobré kvality. V roce 1944 se generál Juin stal náčelníkem štábu při Francouzském výboru národní obrany. Podílel se rovněž na osvobozování území samotné Francie. Alphonse Juin zemřel v roce 1967 a posmrtně byl de Gaullem jmenován maršálem Francie.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt