Marcel Gensour, admirál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Admirál Marcel Gensoul 12. 10. 1880 – 30. 12. 1973

Marcel Gensoul.jpg

Marcel Gensoul se narodil v roce 1880 v Montpelieru. Po pádu Francie vydal admirál Darlan rozkaz, aby se zbytky francouzského námořnictva shromáždily v Mers – el – Kebiru. Winston Churchill rozhodl, že francouzská flotila nesmí padnout Němcům do rukou a Královské námořnictvo se 3. července 1940 zmocnilo veškerých francouzských plavidel, jež kotvila v britských přístavech. Britové pak vyslali flotilu admirála Somervilla, který měl v rámci operace Katapult zajistit, aby se Němci nezmocnili flotily v Mers – el – Kebiru.

Dne 3. července 1940 obdržel admirál Gensoul, který velel flotile v Mers – el – Kebiru, od Somervilla ultimativní požadavek. Mohl si vybrat mezi čtyřmi možnostmi demilitarizace svých plavidel, která měla být provedena do 17:30 téhož dne. Jednání se protahovala a navíc Gensoul obdržel příkaz od admirála Darlana, aby se bránil a proto následně odmítl dál jednat.

V 17:54 zahájily Somervillovy lodě palbu. Francouzská bitevní loď Bretagne zakrátko vybuchla a potopila se. Bitevní lodě Dunkerque a Provance byly vážně poškozeny, avšak bitevní lodi Strasbourg a pěti torpédoborcům se podařilo uniknout do Toulonu. Téměř 1 300 Francouzů přišlo o život a incident vyvolal mezi Francií a Velkou Británií napjaté vztahy. Po návratu do Francie byl Gensoul jmenován generálním inspektorem a ředitelem služeb francouzského válečného námořnictva. Admirál Marcel Gensoul zemřel ve Val – de – Grace v roce 1973.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt