Jaroslav Zhor – Ernest, nadporučík – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Nadporučík Jaroslav Zhor – Ernest 7. 1. 1917 – 9. 11. 1943


Zhor – Ernest se narodil v roce 1917 v obci Křinec na Nymbursku. Na podzim 1936 nastoupil základní vojenskou službu a po absolvování důstojnické školy ženijního vojska v Litoměřicích sloužil na Ředitelství opevňovacích prací ( ŘOP ).

V červenci 1939 odešel z okupované vlasti do Polska a později v rámci tzv. oranské skupiny, kde zastával funkci velitele čety technické roty a zákopnické roty, se dostal až do Buzuluku.

Až do října 1942 velel 3. rotě, poté se stal zástupcem náčelníka štábu a velitelem pomocné roty. Za boj o ukrajinské Sokolovo byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a sovětskou medailí Za odvahu. V dubnu 1943 byl jmenován velitelem důstojnické školy.

Po vzniku brigády byl ustanoven do funkce ženijního náčelníka štábu 1. československé samostatné brigády. Jaroslav Zhor - Ernest padl v průběhu těžkých bojů u Čerňachova v listopadu 1943. In memoriam byl v roce 1946 povýšen do hodnosti štábního kapitána
.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt