Adolf Opálka, nadporučík – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Nadporučík Adolf Opálka 4. 1. 1915 – 18. 6. 1942

Adolf Opálka se narodil v Rešicích u Znojma. Vystudoval obchodní akademii v Brně a v říjnu 1936 nastoupil službu u 43. pěšího pluku v Brně. V letech 1937 – 1938 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, z níž byl vyřazen v hodnosti poručíka pěchoty. V červenci 1939 odešel přes Polsko do Francie. Sloužil ve francouzské cizinecké legii v Sidi bel Abbés a později v Oranu v Alžírsku. V září roku 1939, po vypuknutí 2. světové války, byl prezentován ve francouzském Agde. Postupně prošel všemi třemi pluky 1. čs. divize a zúčastnil se s nimi bojů na francouzské frontě.

Po evakuaci z Francie a příjezdu do Velké Británie sloužil u kulometné roty. Následně byl vybrán k plnění úkolů v nepřátelském týlu. Do okupované vlasti byl vyslán jako velitel skupiny OUT DISTANCE, která měla sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy  ( Karlem Čurdou a Ivanem Kolaříkem ) byl vysazen v noci na 28. března 1942 u Ořechova na Moravě. Navázal  spojení se skupinou SILVER A, poté byl vyslán do Prahy, kde se stal velitelem „pražských parašutistů“. Podílel se na přípravách atentátu na zastupujícího říšského protektora SS – Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. Padl v boji na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze dne 18. června 1942 ( když mu výbuch německého granátu přeťal chodidlo a znemožnil mu tak další pohyb, požil jed a současně se střelil do hlavy ).

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt