Josef Balabán, generál (in memoriam) – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generál (in memoriam) Josef Balabán 5. 6. 1894 – 3. 10. 1941


Josef Balabán se narodil 5. června 1894 v obci Obora u Dobříše. Prošel typickou vojenskou kariérou. Za 1. světové války se stal příslušníkem našich legií v Rusku, poté důstojníkem československé armády ( prošel řadou funkcí u útvarů dělostřelectva i ve štábech, zastával rovněž funkci přednosty oddělení na Ministerstvu národní obrany ). V jejích službách ho zastihly i osudné události roku 1938 a 1939. Tehdy byl už podplukovníkem, pracoval na MNO a po nacistické okupaci měl zajišťovat umísťování bývalých důstojníků do civilních zaměstnání. To však byla jen jedna část Balabánovy činnosti. Od jara 1939 se totiž aktivně zapojil do odbojové organizace Obrana národa, od léta už byl členem užšího vedení a spolu s dalšími „králi” ( mimo Josefa Balabána do legendární skupiny Tří králů ještě patři Václav Morávek a Mašín ) se mu podařilo vybudovat především vynikající zpravodajskou a zároveň diverzní skupinu.

Tato skupina měla nejen síť v Praze, ale kontakty i v Brně, Plzni a dalších důležitých městech a především převzala nejdůležitějšího agenta F. Moravce – proslulého Paula Thümmela alias agenta A – 54. O to byly její depeše londýnské vládě, zahrnující pochopitelně i zprávy z Protektorátu, cennější. Vrcholem jejich diverzních akcí byly dva bombové atentáty provedené v Berlíně. První z nich v lednu 1941 úspěšně zasáhl německé ministerstvo letectví a policejní ředitelství. Druhá diverzní akce v Berlíně byla proveden v únoru 1941 na berlínském Anhaltském nádraží a byla zamířena na vlak „druhého muže Třetí říše” Heinricha Himmlera, který unikl smrti jen náhodou ( vlak pro technickou poruchu přijel na jiné nádraží ). Tři králové z Obrany národa však byli spokojeni. Pokus o atentát na říšského vedoucího SS Himmlera vyvolal v nejvyšších nacistických kruzích mimořádný rozruch.


Po tomto úspěchu se však začala kolem Balabána stahovat síť gestapa. Z obavy před infiltrací gestapa do největší odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího ( ÚVOD ) stačil ještě dát do provozu vlastní vysílačku. Při jedné z konspirativních schůzek s bývalými armádními rotmistry, mezi nimiž mělo Gestapo svého konfidenta jménem Nerad, byl 22. dubna 1941 po krátké přestřelce dopaden a zatčen. Vzdor bestiálně krutým výslechům nepodlehl, nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho přátelé mohli vysílačku přemístit. Když v Protektorátu nastoupil R. Heydrich a bylo vyhlášeno stanné právo, byl Josef Balabán odsouzen k trestu smrti. Dne 3. října 1941 byl za prvního stanného práva v Praze – Ruzyni popraven. Generál Josef Balabán je bezesporu pro další generace symbolem cti a statečnosti.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt