Libor Zapletal, desátník aspirant – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Desátník aspirant Libor Zapletal 14. 11. 1920 - 27. 9. 1944

Libor Zapletal se narodil v roce 1920 ve Velkých Bílovicích. V Břeclavi chodil na gymnázium, ale po odstoupení pohraničí byl nucen přejít na gymnázium do Hodonína, kde i maturoval. 1. října 1939 začal studovat Vysoké učení technické v Brně. Po uzavření českých vysokých škol pracoval na poště v Brně. Zde se zapojil do odbojové činnosti. Protože však byla jeho činnost odhalena, zamířil jižní, tzv. Balkánskou cestou do exilu.

Na jaře 1940 se zúčastnil ústupových bojů ve Francii, načež se mu podařilo v červenci 1940 dostat do Velké Británie. Po zařazení ke 2. pěšímu praporu absolvoval na jaře 1941 školu pro důstojníky v záloze a byl povýšen na svobodníka aspiranta. V červenci 1941 nastoupil do sabotážního kurzu. Po něm absolvoval ještě parakurz a kurz průmyslové sabotáže. 28. října 1941 byl povýšen do hodnosti desátníka aspiranta. Po absolvování doškolovacího kurzu byl v dubnu 1942 zařazen ve funkci pomocníka velitele do výsadku Bivouac.

Libor Zapletal byl do protektorátu vysazen v dubnu 1942 nedaleko Požárů u Křivoklátu. Seskočil společně s Jindřichem Čoupkem a Františkem Pospíšilem. Následně se s Pospíšilem přemístili do Zlína, ale již po 5 dnech byl Zapletal zatčen gestapem. Naoko přistoupil ke spolupráci. 8. května 1942 se objevil u rodičů v Podivíně, kde celou situaci vysvětlil. Jeho otec mu řekl, že i přes možnou likvidaci celé rodiny, nepřipadá žádná spolupráce s okupanty v úvahu.

Od poloviny května 1942 se tak Libor Zapletal skrýval, poté se pokusil o přechod do Švýcarska, byl však dopaden, ale shodou okolností byl pouze uvězněn za překročení protektorátních hranic. Byl převezen do Prahy a později do Brna, kde byl naneštěstí poznán jedním z agentů gestapa. 1. října 1943 byl převezen do Mauthausenu a tam byl Libor Zapletal nakonec 27. září 1944 oběšen.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt