Josef Bublík, četař – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Četař Josef Bublík 12. 2. 1920 – 18. 6. 1942

Josef Bublík.jpg

Josef Bublík se narodil roku 1920 v Bánově u Uherského Hradiště. Vystudoval Zemské reálné gymnázium v Uherském Brodě a poté se zapsal ke studiu na právnické fakultě v Brně. V prosinci 1939 opustil Protektorát Čechy a Morava a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Sýrii se dostal do Francie. Zde byl v únoru 1940 prezentován ve městečku Agde a zařazen k 2. československému pěšímu pluku. S ním se zúčastnil bojů na francouzské frontě.

Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. československé smíšené brigády u 2. roty 2. pěšího praporu. Přihlásil se dobrovolně k plnění zvláštních operací v nepřátelskému týlu. Po absolvování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma spolubojovníky byl vysazen v noci na 28. dubna 1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů odboje na Moravě, působil v Praze. Po vyzrazení úkrytu parašutistů padl Josef Bublík hrdinnou smrtí při obraně kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje dne 18. června 1942.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt