Jan Hrubý, četař – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Četař Jan Hrubý 4. 3. 1915 – 18. 6. 1942

Jan Hrubý.jpg

Jan Hrubý se narodil roku 1915 v Kunovicích u Uherského Hradiště. Vyučil se číšníkem a pracoval ve Zlíně jako vrchní číšník. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu u 10. hraničářského praporu v Trebišově. Po okupaci Československa byl propuštěn do zálohy. V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút do Francie. Zde byl v červnu 1940 prezentován ve městě Agde a zařazen k 1. československému pěšímu pluku. S tímto útvarem se zúčastnil bojů na francouzské frontě.

Po porážce Francie byl evakuován do Velké Británie, kde sloužil po vzniku 1. československé smíšené brigády u 1. roty 1. pěšího praporu. Byl vybrán k plnění zvláštních operací v nepřátelském týlu. Po absolvování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma dalšími parašutisty byl vysazen v noci na 28. dubna 1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu navázání kontaktů odboje na Moravě, působil v Praze. Četař Jan Hrubý padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje dne 18. června 1942.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt