František Peltán, četař – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Četař František Peltán 1. 4. 1913 – 20. 7. 1942

Četař František Peltán.jpg

Statečný voják a vlastenec František Peltán se narodil v roce 1913 ve Zbuzanech u Jindřichova Hradce. Svou odbornost získal v armádním letectvu a hned po obsazení republiky si našel cestu do odbojové organizace Obrana národa, jejímž prostřednictvím udržoval spojení s Londýnem. Fery, jak mu říkali jeho nejbližší, byl pro své sousedy nenápadným úředníkem, chodil se svou přítelkyní do kavárny a biografu a nikdo by v něm nehledal jednoho z nejdůležitějších mužů odboje. Podmínky života v protektorátu se ale rychle měnily k horšímu a když začal na jaře 1941 pracovat se Třemi králi ( Balabánem, Mašínem a Morávkem ), musel zmizet do ilegality. Gestapo po výsleších získalo adresu jednoho z tajných bytů a 13. května 1941 jej přepadlo v okamžiku, kdy z něj Peltán s přáteli vysílal. Po přestřelce Peltán s Morávkem stačili sešplhat po ocelovém lanu z patnáctimetrové výšky a utéct, zatímco zraněný Mašín zůstal na místě a byl zatčen.

Ani to však Peltána nezastrašilo a pokračoval ve vysílání i po smrti škpt.  Morávka a dokonce i po atentátu na říšského protektora a generála policie SS – Obergruppenführera Heydricha, kdy Němci rozpoutali nevídaný teror. Dne 30. června 1942 se prostřílel z obklíčení v pivovaru u Hořovic a vrátil se do Prahy, kde byl 11. července opět obklíčen při ilegální schůzce v Kinského sadech. V boji s přesilou byl zraněn a o devět dní později zemřel, aniž promluvil. Tím ztratil odboj posledního radistu a Londýnu se podařilo obnovit spojení až v roce 1944. Jeho jméno je připomínáno na pamětní desce v rodné obci Zbuzany u Jindřichova Hradce a po válce byl vyznamenán čs. válečným křížem 1939. V roce 2012, ho u příležitosti 70. výročí jeho smrti navrhla Jednota Čs. obce legionářské na vyznamenání a povýšení in memoriam, protože jako voják zůstal stále četařem.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt