Sir John Anderson – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Sir John Anderson 8. 7. 1882 – 4. 1. 1958

sir John Anderson.jpg

John Anderson se narodil v Eskbanku ve Skotsku v roce 1882. Byl neobyčejně vlivnou osobností Churchillova kabinetu. Před tím zastával úřad britského ministra vnitra v Chamberlainově vládě. Jeho jméno se dostalo do povědomí lidí, když předložil schéma budování speciálních ocelových krytů ( nazývaly se Andersonovy kryty ), ty měly v roce 1940 chránit na 20 000 000 lidí. Jako lord správce pečeti byl zodpovědný za opatření přijatá na ochranu před nálety a za Národní dobrovolnickou službu. V letech 1940 – 1943 byl Anderson předsedou vládního kabinetu a zasedal v komisi pro lidské zdroje, která rozhodovala o prioritách v této oblasti.

Zasedal rovněž v komisi, která zkoumala politická rozhodnutí všech vládních složek. V letech 1943 – 1945 zastával úřad ministra financí a byl zodpovědný za zavedení daňového systému, v němž daň z příjmu příjemce strhává a odvádí plátce, který již dříve navrhl jeho předchůdce sir Kingsley Wood. Byl rovněž pověřen vedením vývoje atomové bomby v rámci projektu Tube Alloys. Andersonovým hlavním úkolem bylo vést hladce domácí záležitosti, zatímco Churchill vedl válku. Svůj úkol splnil velmi dobře. John Anderson zemřel v roce 1958.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt