Sir Hartley Shawcross – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Sir Hartley Shawcross 4. 2. 1902 – 10. 7. 2003

Hartley Shawcross.jpg

Shawcross se narodil v roce 1902. Roku 1939 se stal královským soudním radou a na počátku války byl jmenován předsedou Tribunálu pro nepřátelské cizince. Za války působil jako zástupce regionálního komisaře pro jihovýchodní oblast a jako regionální komisař pro severozápadní oblast. V roce 1945 byl Shawcross jmenován generálním prokurátorem novou labouristickou vládou a v této funkci zastupoval spojenecké případy před mezinárodním válečným tribunálem v Norimberku.

Tento tribunál v srpnu 1945 schválily Spojené státy, Velká Británie, Sovětský svaz i prozatímní francouzská vláda, avšak již na počátku války bylo veřejně oznámeno, že váleční zločinci budou postaveni před soud. Shawcross byl při prvním a nejznámějším procesu, který začal v listopadu 1945 a trval deset měsíců. Při tomto procesu bylo souzeno 22 obžalovaných včetně politických a vojenských špiček, gestapa, SS a SA a ve většině případů byli shledáni vinnými. Tribunál nepřijal Shawcrossův argument, že samotná německá armáda a námořnictvo byly zločinecké organizace. Hartley Shawcrross zemřel v roce 2003.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt