Sir Robert Brooke Popham, polní maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Polní maršál sir Robert Brooke – Popham 18. 9. 1878 – 20. 10. 1953

Brooke - Popham.jpg

Brooke – Popham se narodil v roce 1878 v Mendelshamu v Suffolku. V roce 1939 odešel z aktivní služby, ale byl povolán zpět, aby sjednotil velení generálního štábu na Dálném východě a dohlížel na ně. Komunikační kolaps způsobil, že se londýnské ministerstvo války nesprávně domnívalo, že obranná zařízení Malajska přinejmenším odpovídají situaci. Pravda však byla taková, že ačkoli byla vybudována řada letišť, nedostávalo se letadel k jejich ochraně.

Armáda měla nouzový plán operace zvaný operace Matador, který zahrnoval útok na Siam v zájmu předstihnutí japonské invaze a který by v případě úspěchu zabránil zhroucení malajské obrany. Brooke – Popham si byl jasně vědom slabin v obraně a v listopadu 1941 opakovaně požadoval invazi do neutrálního Siamu, avšak rozkaz přišel příliš pozdě. Japonci se již v Siamu vylodili a pozemní jednotky byly v pohybu. Za této situace nemělo smysl operaci Matador zahajovat.

Londýnský kabinet se rozhodl po počátečních neúspěších Brooke – Pophama nahradit. Příkaz o jeho převelení přišel do Singapuru 23. prosince 1941, avšak situace se již bohužel nedala zachránit. Polní maršál Brooke – Popham zemřel v roce 1953 v Haltonu.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt