Neville Chamberlain – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Neville Chamberlain 18. 3. 1869 – 9. 11. 1940

Chamberlain.jpg

Neville Chamberlain se narodil v roce 1869 v Birminghamu. Byl členem jedné z vedoucích rodin konzervativních politiků a v květnu 1937 se stal ministerským předsedou Velké Británie a předákem konzervativní strany. Ačkoli měl zkušenosti s domácími záležitostmi ( v letech 1931 – 1937 byl ministrem financí ), zajímal se především o vedení zahraniční politiky, jejíž řízení v září prakticky převzal. Linie, jíž se držel při jednání s diktátory, si brzy vysloužila název appeasement, tou dobou však toto označení neneslo pejorativní význam a Chamberlain sám je považoval za přesné označení své snahy o zachování míru. Jeho odpůrci ho později ne zcela čestně obvinili, že tak chtěl učinit za každou cenu.

15. září 1938 přiletěl Chamberlain na setkání s Adolfem Hitlerem do Bertechsgadenu, kde se projednávala otázka Sudet. Další jednání proběhlo 22. a 23. září v Godesbergu, kde nebyly přijaty Hitlerovy návrhy. 29. září 1938 odletěl potřetí do Německa, kde o den později podepsal za Velkou Británii Mnichovskou dohodu, jež akceptovala německé požadavky. Při návratu byl oslavován jako zachránce míru. Přestože v roce 1938 souhlasil s obětováním Československa, považoval tuto kapitulaci za nevyhnutelnou vzhledem k danému stavu britské vojenské nepřipravenosti, který se současně snažil změnit prostřednictvím programu rychlého zbrojení. V roce 1939 uznal, že není možné, aby západní mocnosti německé teritoriální požadavky dále tolerovaly a společně s Francií garantoval polské hranice. Když Německo 1. září 1939 napadlo Polsko, předložil Němcům dvě ultimáta. Obě požadovala vyklidit území Polska a ukončit bojové operace. Po jejich odmítnutí následovalo konečné ultimátum z 3. září, po kterém byla Německu vyhlášena válka.

Jeho pozici značně podlomily vojenské neúspěchy – v dubnu 1940 porážka Britského expedičního sboru v Norsku. Jeho vedení kritizovala v květnu veřejně a intenzivně Dolní sněmovna a zvláště Leo Amery a 10. května se Chamberlain vzdal úřadu premiéra, který převzal Winston Churchill. I nadále působil ve válečném kabinetu jako lord prezident rady, zlomilo ho však ponížení a krach jeho snahy o udržení míru. Neville Chamberlain zemřel v Heckfieldu v roce 1940. Ačkoli je dnešní pohled na jeho činnost s odstupem let jiný, nebylo jeho jméno nikdy zcela očištěno.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt