Charles Frederick Algermon Portal, letecký maršál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Letecký maršál Charles Frederick Algernon Portal 21. 5. 1893 – 23. 4. 1971

Charles Portal.jpg

Portal se narodil roku 1893 v Hungefordu, Berkshire Anglie. Pozdější vikomt Portal nastoupil vojenskou kariéru za 1. světové války jako motocyklová spojka na západní frontě. Již roku 1915 byl přeložen ke Královskému leteckému sboru, předchůdci RAF, kde se stal úspěšným stíhacím pilotem. V meziválečném období sloužil v Královském letectvu, dílem v koloniích dílem ve štábních funkcích v Británii. Středem jeho pozornosti se stalo letecké bombardování. Získané znalosti i své charakteristické názory v plném rozsahu uplatnil za 2. světové války.

Začátkem války v dubnu 1940 byl jmenován vrchním velitelem Velitelství bombardérů. Tuto funkci zastával pouze do října téhož roku, kdy se stal vrchním maršálem letectva. Dne 25. srpna 1940 podnikl první britský nálet na Berlín, což iritovalo nacistické vůdce a patrně přispělo k tomu, že Göring přesunul cíle tehdy probíhajícího Blitzu z vojenských letišť na Londýn. Již v říjnu 1940 se Portal stal náčelníkem leteckého štábu v hodnosti vrchního maršála letectva. Tímto jmenováním přeskočil řadu starších vysokých důstojníků RAF, kteří se stali jeho podřízenými. Svou funkci zastával až do konce války.

Portal patřil k obhájcům strategického kobercového bombardování místo náletů na konkrétní cíle. Svou jednoznačnou obhajobu taktiky kobercových náletů začal revidovat teprve v roce 1945, kdy se zvýšila účinnost navigace bombardování i razance bomb a kdy důsledky náletu na Drážďany pobouřily veřejné mínění. Churchill přikázal zastavit kobercové nálety  v březnu 1945.

Sir Portal doprovázel Churchilla na všech spojeneckých konferencích na nejvyšší úrovni. Na té, která se konala v Casablance v lednu 1943, jej americko – britský Výbor náčelníků štábů vybral jako koordinátora společné letecké bombardovací ofenzívy proti Německu. Nejvyšší hodnost maršále britského Královského letectva dostal v červnu roku 1944 a v únoru 1945 byl jedním z vysokých důstojníků, kteří doprovázeli Churchilla na konferenci Velké trojky na Jaltě. Roku 1945 pak opustil RAF a v srpnu 1945 byl povýšen na barona, rytířem byl od roku 1940 a do roku 1946 byl povýšen na vikomta Portala z Hungerfordu v hrabství Berks.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt