Neil Ritchie, generálporučík – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálporučík Neil Ritchie 29. 7. 1897 – 11. 12. 1983

Neil Ritchie.jpg

Neil Ritchie se narodil v roce 1897 v Guianě. V roce 1942 sloužil jako velitel britské 8. armády, když jí polní maršál Erwin Rommel způsobil těžkou porážku. Do poloviny roku 1940 působil v Britském expedičním sboru ve Francii jako náčelník u II. britského sboru generála Brooka a v roce 1941 byl odvelen na Střední východ jako zástupce náčelníka štábu u vrchního velitele generála Auchinlecka.

V průběhu operace Crusader, jež měla osvobodit Tobruk, nahradil 25. listopadu 1941 jako velitel 8. armády generála Cunninghama. V prosinci 1941 byl Rommel donucen ustoupit do západní Kyrenaiky a Britové dobyli velké území a osvobodili Tobruk z desetiměsíčního obležení. Dne 21. ledna 1942 však pouští liška Rommel zahájil prudký protiútok a 28. ledna dobyl Kyrenaiku. Stanul na Ritchieho linii vedoucí z El Gazaly do Bir Hakeimu, obraném pásmu sestávajícím z předsunutých postavení, která spojovala silně zaminovaná linie. Ritchieho armáda byla rozložena na velkém území a nejvíce sil soustředil její velitel na severu. Rommel oproti tomu soustředil své jednotky na jihu a zaútočil 26. května, kdy Ritchie nebyl na útok připraven.

Protože nebylo možné ubránit Tobruk, rozhodli se Ritchie s Auchinleckem ponechat v přístavu posádku o síle 35 000 mužů, zatímco zbývající oddíly ustoupily k El – Alameinu. Dne 20. června Rommel na Tobruk zaútočil a příštího dne město dobyl. Byla zajata téměř celá posádka a ukořistěno bylo i značné množství zásob a též vozidel. Ritchie byl ze své funkce odvolán 25. června 1942 ( nahradil ho Auchinleck ). Ritchie měl smůlu, že byl umístěn v severní Africe uprostřed složité situace a ačkoli neměl prakticky žádné zkušenosti s válkou v poušti, musel čelit silnému nepříteli. Po vylodění v Normandii velel XII. armádnímu sboru 2. britské armády a ve své funkci se osvědčil. Koncem války se rovněž zúčastnil tažení v severním Německu. Generálporučík Neil Ritchie zemřel v kanadském Torontu v roce 1983.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt