Arthur Percival, generálporučík – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálporučík Arthur Percival 26. 12. 1887 – 31. 1. 1966

Arthur Percival.jpg

Arthur Percival se narodil v roce 1887 v Aspendenu. V době japonského vpádu do Malajsie ( 8. prosince 1941 ) zde působil jako vrchní velitel britských vojsk. Původně sloužil ve Francii v rámci BEF ( Britský expediční sbor ) pod generálem Dillem a do Malajska byl poslán v červenci 1941. Britská obrana této oblasti závisela na námořní a letecké převaze, ale Percival měl nedostatek jak lodí, tak i letadel. Po vylodění Japonců v severním Malajsku 8. prosince 1941 byly britské jednotky poraženy a postupně zatlačeny k jihu.

Prakticky již první den získali Japonci strategickou převahu, která byla umocněna zdecimováním britského letectva v severní Malajsii. Dne 8. listopadu vyplul ze Singapuru svaz admirála Phillipse, aby zničil japonské výsadkové lodě u severního pobřeží Malajsie. 10. prosince 1941 byl však Japonci svaz vypátrán a po silných leteckých útocích byly potopeny jeho jediné dvě velké lodě ( bitevní loď HMS Princ of Wales a bitevní křižník HMS Repulse ). Admirál Phillips a stovky jeho mužů zahynuly.

Singapur chránila těžká děla, která mohla účinně zabránit útoku z moře, ale proti pozemní invazi byla bezmocná. Japonci naneštěstí zaútočili od severu, tedy právě po souši. Percival o těchto problémech věděl, už když sloužil v Malajsii v letech 1936 – 1938, ale od té doby nebyly podniknuty žádné kroky, které by problém vyřešily, protože naprostou přednost měly boje v Evropě. Percivalovy jednotky měly navíc nedostatečný výcvik a špatné velení a jejich obrana severní Malajsie byla velmi chaotická.

Dne 27. ledna dal Percival rozkaz ke všeobecnému ústupu na ostrov Singapur a 8. února zahájili Japonci vylodění na samotném ostrově. Winston Churchill Percivalovi nařídil, aby bojoval do posledního muže, ale na Singapuru rychle docházely zásoby vody, nebyla naděje na příchod posil nebo vzdušné zásobování a morálka jednotek neustále upadala. Dne 15. února 1942 se Percival s 85 000 muži vzdal generálu Jamašitovi. Tato kapitulace byla považována za nejostudnější porážku britských ozbrojených sil v dějinách. Do konce války byl Percival internován v Mandžusku, ale do Tokijského zálivu přiletěl včas, aby mohl být 2. září 1945 svědkem japonské kapitulace. Generálporučík Arthur Percival zemřel v Londýně v roce 1966.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt