Clement Richard Attlee – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Clement Richard Attlee 3. 1. 1883 – 8. 10. 1967

Richard Attlee.jpg

Attlee se narodil v roce 1883 v Londýně. V době vypuknutí války byl vůdcem Labouristické strany v parlamentu a v květnu 1940, kdy byla vytvořena koaliční vláda, se stal Churchillovým vicepremiérem. Povahově i politicky byli oba muži zcela protichůdní. Attlee byl upjatý, věcný a držel se v pozadí do té míry, že s ním téměř splýval. Pokud však jde o vzdělání a prostředí, z něhož pocházeli, byli si bližší, než naznačovala jejich stranická příslušnost.

Attlee byl socialista vzešlý ze soukromé školy pro smetánku, kterého do Labour Party přivedl zájem o sociální práci v londýnském East Endu již před 1. světovou válkou  v níž, stejně jako Churchill sloužil jako důstojník pěchoty. Tak se stalo, že ačkoli se nikdy nespřátelili, byli schopni nalézt společný jazyk při vedení války a spolupracovali ve shodě. Attlee byl vynikající stranický vůdce a zajistil Churchillově politice úplnou podporu labouristické menšiny a spolu s Bevinem také spolupráci odborů při nerušené výrobě válečného materiálu. Ve všeobecných volbách v červenci 1945 ho drtivé vítězství jeho strany vyneslo na post ministerského předsedy a na konferenci v Postupimi nahradil Winstona Churchilla jako představitel Velké Británie. Clement R. Attlee zemřel v roce 1967 v Londýně.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt