Sir John Tovey, admirál – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Admirál Sir John Tovey 7. 3. 1885 – 12. 1. 1971

Amirál John Tovey.jpg

John Tovey se narodil v roce 1885 v Rochesteru v Kentu. V letech 1940 – 1943 působil jako vrchní velitel Domácí flotily ( Home Fleet ) se základnou ve Scapa Flow. Jejím hlavním účelem bylo chránit a doprovázet konvoje plující přes Atlantický oceán.

Největší úspěch zaznamenal Tovey, když v květnu 1941 pronásledoval a potopil německou bitevní loď Bismarck, čehož dosáhl za přispění lodí Somervillova svazu H ze Středomoří. V letech 1942 – 1943 měla Toveyho Domácí flotila chránit cesty přes Severní ledový oceán a umožnit bezpečnou plavbu konvojům směřujících do sovětského přístavu Murmansk. Pro tento účel byl nucen umístit mnoho svých lodí u břehu Islandu.

Měl rozkaz chránit konvoje za každou cenu, a ačkoli se několikrát pokusil zničit německou bitevní loď Tirpitz, která měla základnu v severním Norsku a byla pro konvoje stálou hrozbou, vždy musel pronásledování zanechat a věnovat se ochraně konvojů. Koncem války stál v čele námořního velitelství Nore a měl na starosti mimo jiné ochranu konvojů u jižního pobřeží Velké Británie. Admirál John Tovey zemřel ve Funchalu na ostrově Madeira v roce 1971.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt