Albert Pat O´Leary Guérisse – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Albert Pat O´Leary Guérisse 5. 4. 1911 – 26. 3. 1989

Alber Guérisse.jpg

Albert Guérisse se narodil roku 1911 v Bruselu. Tento belgický lékař a agent za 2. světové války provozoval v jižní Francii trasu, po níž utíkali uprchlí váleční zajatci a další utečenci. Předtím působil v belgické armádě jako zdravotník a měl to štěstí, že byl mezi zhruba 300 000 spojeneckými vojáky, kteří byli evakuováni z pláží kolem přístavu Dunkerque do Velké Británie. S falešnou totožností kanadského Francouze Pata O´Learyho vstoupil do Královského námořnictva. Z příkazu Výboru pro zvláštní operace ( SOE ) se zúčastnil operace, při které byl vysazen z lodi Fidelity na jihu Francie. Tam ho údajně omylem zanechali jeho kolegové po ústupu. Guérisse byl zatčen, podařilo se mu však uprchnout a následně se spojil s utečeneckou organizací, kterou vedl Skot Ian Garrow a která měla evakuovat britské vojáky, kteří zůstali uvězněni ve Francii po stažení britského expedičního sboru.

Když byl Ian Garrow zatčen, Guérisse převzal jeho funkci a organizaci rozšířil. Během jednoho roku pomohl k útěku zhruba 600 spojeneckým vojákům, aniž by mu Londýn poskytl větší pomoc, až teprve v červenci 1942 dostal radiotelegrafický přístroj. Jeho organizace nedbala příliš o bezpečnostní opatření a všichni velitelé se navzájem znali, takže koncem roku 1942 po infiltraci organizace gestapem byli mnozí z nich sami na útěku. V březnu 1943 by Guérisse udán agentem dublérem a v Toulouse zatčen. Byl vězněn a mučen a až do konce 2. světové války byl držen v koncentračním táboře Dachau. Byl osvobozen 29. dubna 1945. Za své služby byl vyznamenán Jiřího křížem. Albert Guérisse zemřel v roce 1989 v belgickém Waterloo.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt