USS Langley – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

USS Langley

Základní technické údaje: USS Langley ( CV.1 )

Výtlak: standardní 11 050 t,  plný 14 700 t, rozměry: délka 165,3 m, šířka 19,96 m, ponor 7,32 m, pohon: parní turboelektrické soustrojí o výkonu 5 335 kW ( 7 150 shp ), jeden hřídel, pancéřování: žádné, výzbroj: čtyři 127 mm děla, letadla: 30 stíhacích letounů, posádka: 410 důstojníků a mužů

Koncem 1. světové války byly možnosti námořního letectva už natolik zřejmé, že US Navy chtělo urychleně stavět letadlové lodě. Ale pro získání praktických zkušeností před zahájením stavby nových lodí bylo nezbytné provést řadu experimentů a nejrychlejším a nejlevnějším způsobem bylo přestavět existující loď.

Práce na velké uhelné lodi Jupiter ( AC.3 ) začaly v březnu 1920. O měsíc později byla přejmenována na USS Langley ( CV.1 ) a v červenci 1922 zahájila zkoušky. Ve výsledné podobě měla hladkou palubu a dva sklopné komíny na levoboku. Původní uhelné bunkry se proměnily v dílny, ubytovací a zásobovací prostory, zatímco z původní horní paluby byl nyní hangár. Největším nedostatkem Langley byla její nízká rychlost, protože turboelektrické soustrojí o výkonu 5 335 kW ( 7 150 shp ) bylo silně poddimenzováno. Langley dosahovala rychlosti pouhých 14 uzlů, což bylo o nějakých 7 uzlů méně než rychlost bitevního loďstva. Navzdory tomuto handicapu však u loďstva sloužila a po pět let zastávala roli, kterou po roce 1928 tak úspěšně převzaly Lexington a Saratoga.

Přestože byla původně konstruována pro provoz 24 letounů, objemný hangár dovolil umístit až 33 strojů. Letouny z ní působily až do roku 1936, kdy byla přestavěna na nosič hydroplánů a přeznačena na AV.3. V dubnu 1937 se po krátké modernizaci objevila s krátkou letovou palubou, jejíž přední část byla odstraněna.

Jedním z nejvýznamnějších přínosů Langley pro námořní letectvo bylo testování různých záchytných systémů. Po svém prvním zařazení do výzbroje měla britský systém podélných lan, za něž se měly zachytit háky na podvozku letounu a zabránit tak jeho vybočení. USS Navy jej však doplnila záložním systémem příčných lan, jejichž brzdný účinek byl dosažen zavěšením nábojnic s pískem na konce lan. Tento systém se ukázal jako lepší a je základem pro přistávání na palubě všech moderních letadlových lodí. Další novinkou byla dvojice pneumatických katapultů v úrovni letové paluby. Byly určeny pro hydroplány, ale později se ukázalo, že mohou urychlit vzlet konvenčních letounů a podobně jako záchytné zařízení jsou dodnes standardním vybavením. USS Langley strávila svou krátkou válečnou kariéru jako skromný přepravník letadel. Dne 27. února 1942 jí cestou na Tjilatjapu na Jávě zaskočila skupina japonských námořních bombardérů působících na Bali a potopila jí pěti pumami.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt