Elco typ 80-ft – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Elco typ 80 – ft

Základní technické údaje: Typ Elco 80 – ft

Výtlak: 38 t, rozměry: délka 24,38 m, šířka 6,32 m, ponor 1,52 m, pohon: tři benzinové motory o výkonu 3 020 kW ( 4 050 bhp ), tři hřídele, rychlost: 40 uzlů, výzbroj: ( typicky ) čtyři 533 mm torpéda, jedno 40 mm dělo, jeden 20 mm kanon a čtyři 12,7 mm kulomety, posádka: 14 důstojníků a mužů

Elco typ 80 - ft.jpg

Za 1. světové války společnost Elco stavěla ve velkém množství malé čluny pro US Navy, ale v důsledku poválečného nezájmu jejich konstrukci dále nerozvíjela. Proto po vypsání oficiální soutěže koncem 30. let získala firma Elco na základě soukromé iniciativy od British Power Boat Company moderní evropský člun dlouhý 21,34 m vyzbrojený čtyřmi 457 mm torpédy. Firmě Elco se podařilo přimět US Navy nejen k nákupu tohoto člunu, ale i k objednávce dalších 23 jednotek stejné konstrukce, z toho 12 vyzbrojených hlubinnými pumami místo torpéd.

Torpédová verze byla zařazena do výzbroje v listopadu 1940. Námořnictvo je považovalo za experimentální, a přestože s nimi bylo spokojeno, doporučilo pro další čluny instalaci standardních benzinových motorů Packard a 533 mm torpédometů. To si vynutilo prodloužení na 23,47 m. Pro soutěž v roce 1941 bylo tedy postaveno pět takových člunů, zatímco 70 – ft čluny byly v rámci Smlouvy o půjčce a pronájmu přenechány Britům.

Ve finále si čluny Elco vedly dobře, když spojovaly vysokou rychlost s obratností. Na druhé straně byly hlučnější než ostatní a trpěly drobnými trhlinami, které si vyžádaly konstrukční změny. Padlo také doporučení dále je prodloužit pro zlepšení odolnosti v bouři a pohodlí posádky, protože požadavky omezovaly maximální délku na 25 m, šla firma Elco na 24,38 m. V té době už byly USA ve válce a firma mezitím vyrobila čtyři eskadry 77 – ft člunů s nepříliš žádanými 457 mm torpédomety. Potom všem se vyrobilo 358 kusů 80 – ft člunů Elco, které se třemi motory Packard dosahovaly vyšší rychlosti proti člunům Higgins s obdobným pohonem. Z obou typů byl Elco oblíbenější, ale jeho nevýhodou byl větší rezervní výtlak způsobený délkou a dodatečným vybavením. Částečně to však vyrovnalo postupné zvyšování výkonu motorů Packard.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt