Jamato bitevní loď – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Jamato

Základní technické údaje: Jamato

Výtlak: standardní 64 000 t, plný 69 988 t, rozměry: délka 263,0 m, šířka 38,9 m, ponor 10,45 m, pohon: parní turbíny o výkonu 150 000 shp ( 11 895 kW ), čtyři hřídele, rychlost: 27 uzlů, pancéřování: pás 100 – 410 mm, přepážky 300 – 350 mm, paluby 200 – 230 mm, barbety 380 – 500 mm, věže 190 – 650 mm, velitelská věž 75 – 500 mm, výzbroj: devět děl ráže 460 mm, dvanáct 155 mm univerzálních děl, dvacet čtyři protiletadlových děl ráže 25 mm a čtyři 13 mm protiletadlové kulomety: letadla: šest plovákových letounů, posádka: 2 500 důstojníků a mužů

Japonské císařské námořnictvo se snažilo vyrovnat početní převahu US Navy kvalitou a tak v roce 1934 zahájilo práce na projektu bitevní lodě, která měla o třídu převyšovat každého možného soupeře. Tyto lodě měly být rychlejší, lépe pancéřované a vyzbrojené, ale jedinou možnost, jak toho dosáhnout bylo porušit existující smluvní omezení 35 000 tun výtlaku a 406 mm ráží děl.

Vyvíjený projekt podle zadaných požadavků počítal s výtlakem 64 000 tun a výzbrojí devíti 460 mm děl, schopných zasáhnout cíl na vzdálenost 48 kilometrů. Pancéřování se drželo stejně mohutných měřítek. Stavba lodí probíhala naprosto utajeně, aby nepoplašila Američany a Brity. Předpokládalo se, že když Japonsko odmítne ratifikovat příští námořní dohodu v roce 1936 a bude mít lodě hotové v roce 1940, nikdo nebude moci obviňovat Japonsko z podvodu. Dále se uvažovalo, že pokud budou nové lodě delší a širší než zdymadla Panamské průplavu, nebude moci US Navy stavět lodě stejných parametrů a nedokáže se postavit japonskému loďstvu v Tichomoří bez obrovských nákladů na rozšíření Panamského průplavu.

V rámci 3. programu dozbrojení byly objednány dvě lodě, Jamato a Musaši. Kýl Jamato byl položen v listopadu 1937, v srpnu 1940 byla loď spuštěna na vodu a dokončena v prosinci 1941. V bitvě u Midway byla vlajkovou lodí admirála Jamamota, ale obrátila se dříve, než se dostala na dostřel americkým letadlovým lodím. V únoru 1944 torpédovala Jamato ponorka USS Skate, ale byla opravena včas a stihla účast v bitvě ve Filipínském moři v červnu 1944 jako součást předvoje 1. pohotovostního loďstva. Jamato, Musaši a Nagato tvořily jádro svazu A viceadmirála Kurity v bitvě v zálivu Leyte a Jamato zde poprvé a naposled použila svá děla ráže 460 mm proti hladinovým cílům, když zaútočila na americké lehké síly. Špatná viditelnost jí však zabránila účinně využít tato monstrózní děla. Její poslední akcí byla sebevražedná plavba z japonských ostrovů na Okinawu, ale než mohla cokoliv podniknout, byla potopena 7. dubna 1945 při masivních náletech.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt