Výsadková tanková loď Mk.1 (LST (1)), typ Boxer – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Výsadková tanková loď Mk. I [LST (1)] typ Boxer

Základní technické údaje: LST ( 1 ) typ Boxer

Výtlak: standardní 3 615 t, plný 5 410 t, rozměry: délka 121,9 m, šířka 14,9 m, ponor 1,7/4,4 m, pohon: dvě sady parních turbín o výkonu 5 220 kW ( 7 000 shp ), dva hřídele, výkony: nejvyšší rychlost 17 uzlů, dosah 14 830 km při rychlosti 14 uzlů, výzbroj: dva 102 mm vrhače dýmovnic, čtyři dvouliberní jednohlavňová děla a osm jednohlavňových 20 mm protiletadlových děl, nosnost: 20 středních nebo 13 těžkých tanků, 27 naložených nákladních automobilů a 193 vojáků, posádka 169 důstojníků a mužů

Výsadková tanková loď Mk 1 typ Boxer.jpg

Přestavěné výsadkové tankové lodě třídy Maracaibo byly od počátku používány jen za užitečné prototypy a jejich 10uzlová rychlost byla kritizovaná jako nedostatečná pro přesun do vzdálenější oblasti. Přestože konstrukční požadavek na vyšší rychlost byl v přímém protikladu s nezbytností malého ponoru, příďových vrat a velké nosnosti, dosahovala první trojice LST Mk.I typ Boxer 17 uzlů. Později se ukázalo, že tato rychlost byla nereálně vysoká, ale nemělo by se zapomínat, že požadavky byly zpracovány bez jakýchkoli předchozích zkušeností, protože šlo o zcela novou konstrukci. Příďová vrata a rampa byly považovány za naprostou nezbytnost a současně byla nutná i klasická lodní příď, proto byla zavedena odklopná dvoukřídlá vrata ( jako první s nimi přišla loděnice Harland a Wolff ) a později byla použita na mnoha poválečných trajektech, za nimiž se místo běžné přepážky nacházela další vodotěsná vrata.

Až třináct 40tunových nebo dvacet 25tunových tanků se přepravovalo na tankové palubě, která tvořila současně palubu volného boku a nacházela se nízko nad čarou ponoru. Díky tomu nebylo nutné žádné zvedání, spouštění ani překonávání strmých vrat. Spousta místa na této palubě zůstala nevyužita, jednak kvůli rozměrné rampě, která sloužila k překonání vzdálenosti asi 30 m z lodi na břeh, jednak záměrně pro případ zaplavení. Vnitřní rozdělení trupu umožnilo instalaci parních turbín poskytujících potřebný výkon. Strojovna byla umístěna ve středu lodi, nasávací otvory a kouřovody byly posunuty na pravobok, aby nepřekážely pohybu vozidel. Na otevřené palubě se mohlo převážet až dvacet sedm naložených 3tunových nákladních automobilů, které se sem dopravovaly z tankové paluby výtahem.

Za nástavbou byl nákladový jícen, obsluhovaný 40tunovým jeřábem, sloužící k vyložení vozidel v případě poškození příďových vrat. Složitá konstrukce Boxerů vedla k tomu, že první byl dokončen až počátkem roku 1943, kdy už byly jejich výhodné prvky zapracovány do daleko dokonalejších LST ( 2 ). Díky své rychlosti a vytrvalosti se Boxery hodily pro přestavbu na LSF, se čtyřmi vysokými stěžni ověšenými anténami pro řízení leteckého provozu.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt