Typy Fairmile A a C – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Typy Fairmile A a C

Základní technické údaje: Fairmile typ A

Výtlak: 58 t, rozměry: délka 33,53 m, šířka 5,31 m, ponor 1,83 m, pohon: tři benzínové motory o výkonu 1 342 kW ( 1 800 bhp ), tři hřídele, rychlost: 22 uzlů, výzbroj: jedno tříliberní dělo a dva 7,7 mm kulomety, posádka: 16 důstojníků a mužů

Fairmile typ A.jpg

Jméno firmy Fairmile je natolik spjato se stavbou pobřežních člunů, že je až neuvěřitelné, že tuto činnost zahájila teprve v roce 1939. Přesvědčila Admiralitu o potřebě motorového člunu, podobného, jako sloužily za 1. světové války. Ty se stavěly v USA a hlavně pro nedostatečnou délku nebyly úplně vyhovující. Firma Fairmile navrhla podstatně zvětšit délku z 22,85 – 24,37 m na 33,53 m a rozjet rozsáhlý výrobní program pomocí prefabrikátů. Takže namísto stavby tradičním a zdlouhavým způsobem v loděnici od montáže kostry přes obšívku až k vybavení by se do výroby dílů zapojilo množství dřevozpracujících podniků, které ani nemusely mít žádný vztah k loďařskému průmyslu. Tyto díly, vyrobené podle standardních šablon, by se pak v loděnici smontovaly velmi rychle, když i obšívka se dodávala v číslovaných sestavách připravených k montáži.

Po vyzkoušení tohoto systému objednala Admiralita 12 člunů Fairmile typ A, označených ML 100 – 111. Ty byly v roce 1940 postaveny opravdu velice rychle, ale samotná jejich konstrukce nebyla právě ideální. Byla totiž vyvinuta pro hlídkování na chráněných vodách a pomocnou službu a nesla jako standardní výbavu asdic ( sonar ) a 12 hlubinných pum. V praxi měl její tvar s lomenými žebry na moři tendenci ke kymácení a vytvářel množství tříště.

Ještě vážnější byla příliš malá zásoba paliva pro tři benzínové motory Hall – Scott. Pro dlouhé válečné výrobní série byla proto vyvinuta nová konstrukce s označením Fairmile typ B. Původních 12 člunů typů A bylo později přestavěno na pobřežní minonosky s nosností až devíti min. V době obav z invaze v roce 1940 byly naléhavě potřebné dělové čluny ( MGB ) a proto šablony typu A posloužily ke stavbě 24 jednotek, označených Fairmile typ C. Ty měly přeplňované motory a lépe rozvrženou nástavbu, podobnou torpédovým člunům. Výzbroj byla zesílena na dvě dvouliberní děla a dva 12,7 mm dvojkulomety.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt