Lehké křižníky třídy Town – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Lehké křižníky třídy Town

Základní technické údaje: Třída Town

Výtlak: standardní 10 550 t, plný 13 175 t, rozměry: délka 187,0 m, šířka 19,3 m, ponor 5,3 m, pohon: parní turbíny Parsons o výkonu 82 500 shp ( 61 520 kW ), čtyři hřídele, rychlost: 32 uzlů, pancéřování: pás 114 mm, paluba 51 mm, věže 25 – 63,5 mm, velitelská věž 102 mm, výzbroj: dvanáct 152 mm děl, osm 102 mm protiletadlových děl a osm nebo 16 dvouliberních děl, šest 533 mm torpédometů, letadla: tři létající čluny, posádka: 850 důstojníků a mužů

lehké křižníky třídy Town.jpg

Osm křižníků třídy Southampton neboli Town představovalo konec britského počínání v rámci smluvních závazků. Američané se se svou třídou Brooklyn vyrovnali japonské třídě Mogami a Admiralita se cítila nucena odpovědět mohutným křižníkem se 152 mm děly, určeným spíše k součinnosti s loďstvem než k ochraně námořního obchodu, jako třída Leander a následující. Lodě této třídy byly spuštěny na vodu v letech 1936 – 1937 a dokončeny ještě před vypuknutím války. Přestože byly konstruovány v poněkud menším měřítku než třídy, které vedly k jejich vzniku, nesly tyto lodě 12 spolehlivých děl v trojdělových věžích nového vzoru a dosahovaly trvalé rychlosti přes 32 uzlů. Používaly se hlavně na evropském válčišti, pro které byly více než postačující, přestože ve Středomoří byly ztraceny tři z nich, ani jediná v konvenčním námořním boji.

Vzhledem k velikosti a pancéřování těchto lodí byla baterie hlavní ráže poněkud předimenzinována a poslední tři jednotky vlastní třídy Southampton byly o něco širší. Pozdější modernizace přinesly sejmutí věže X a posílení protiletadlové výzbroje. V roce 1938 byly spuštěny na vodu dvě lodě zdokonalené verze. HMS Belfast a HMS Edinburgh nesly stejnou výzbroj jako jejich předchůdci, ale byly větší, lépe pancéřované a měly výkonnější stroje. Všechny lodě třídy Town byly dobře stavěné a v některých případech přečkaly 30 let služby v plném nasazení. Ostatně Belfast vydržela dodnes, jako plovoucí muzeum Royal Navy, jako jediný představitel dlouhé řady britských křižníků. Ze třídy Town byla vyvinuta třída Fiji neboli Crown Colony ( 11 lodí ) a odvozená třída Swiftsure ( šest lodí ). Tyto lodě byly menší, ale rychlejší, byly však stavěny v rámci nouzového programu a přestože odvedly dobré služby, jejich méně kvalitní stavba se projevila kratší životností.

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt