HMS Eagle – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

HMS Eagle

Základní technické údaje: HMS Eagle

Výtlak: standardní 22 600 t, plný 26 500 t, rozměry: délka 203,3 m, šířka 32,1 m, ponor 7,3 m, pohon: parní turbíny o výkonu 50 000 shp ( 37 285 kW ), čtyři hřídele, rychlost: 24 uzlů, pancéřování: pás 102 – 178 mm, letová paluba 25 mm, hangárová paluba 102 mm, štíty 25 mm, výzbroj: devět 152 mm děl, čtyři 102 mm protiletadlová děla a osm dvouliberních protiletadlových děl, letadla: 21, posádka: 750 důstojníků a mužů (  bez leteckého personálu )

Před 1. světovou válkou objednalo Chile v loděnici Elswick firmy Armstrong dvě prodloužené bitevní lodě třídy Iron Duke. V srpnu 1914 byla v pokročilejším stupni rozestavěnosti jen jedna z nich, Almirante Latorre. Po nuceném výkupu Admiralitou byla dokončena v roce 1915 jako HMS Canada. Práce na sesterské lodi Almirante Cochrane, která ještě nebyla spuštěna na vodu, byly po vypuknutí válečných akcí pozastaveny, ale pro Skageraku byly obnoveny s cílem dokončit ji, jako letadlovou loď. Podobně jako Hermes přišla příliš pozdě pro účast v této válce, když byla spuštěna na vodu v červnu 1918 a schválena ke zkušebnímu provozu v roce 1920.

Po počátečních pokusech na lodi Argus se zkoušelo několik verzí ostrova. Kvůli tomu strávila v doku většinu času od roku 1920 až do roku 1923, kdy byla do výzbroje zařazena loď Hermes. V konečné verzi byl ostrov dlouhý a nízký, nahoře s dvojící komínů, jedním tlustým a druhým tenkým. Díky plnějším proporcím bitevní lodi byla podstatně pomalejší než přestavby velkých křižníků, zato měla lepší stabilitu. Přestože měla jako první dvoupodlažní hangár, nesla jen skromný počet letadel.

Větší část kariéry před 2. světovou válkou strávila Eagle na Dálném východě, ale v září 1939 se přesunula do Indického oceánu a posléze do Středozemí, kde nahradila Glorious. Po náletech na italské lodě u Tobruku byla těžce poškozena bombami v bojích u pobřeží Kalábrie a utrpěné škody jí nakonec znemožnily účast v útoku na Taranto. Ještě před přestavbou v Británii se zúčastnila dalších bojových akcí v Rudém moři a v jižním Atlantiku. Počátkem roku 1942 se vrátila na Středozemní moře a později se zúčastnila slavného srpnového konvoje, operace Padestal, kdy 41 válečných lodí dokázalo dovést pouze pět ze 14 obchodních lodí do obležené Malty. Největší ztrátou byla právě Eagle, potopená čtyřmi torpédy ponorky U – 73 dne 11. srpna 1942.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt