Fairmile typ B – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Fairmile typ B

Základní technické údaje: Fairmile typ B

Výtlak: 67 až 85 t, rozměry: délka 34,14 m, šířka 5,56 m, ponor 1,52 m, pohon: dva benzinové motory o výkonu 895 kW ( 1 200 bhp ), dva hřídele, rychlost: 20 uzlů, dosah: 1 112 km při rychlosti 20 uzlů, výzbroj: ( projektovaná ) jedno tříliberní dělo, dva 7,7 mm kulomety a hlubinné pumy, posádka: 16 důstojníků a mužů

Fairmile typ B.jpg

Jedno z nejvšestrannějších válečných plavidel všech dob, motorový člun ( ML ) Fairmile typ B, patří také k nejpočetnějším, když v letech 1910 až 1944 bylo postaveno asi 670 jednotek. Tvary trupu byly na rozdíl od typu A příhodně zaoblené a konstrukce pocházela od Admirality, která ji firmě Fairmile předala k přípravě výrobních výkresů pro hromadnou výrobu. Do té se zapojilo množství loděnic, ve Velké Británii a také v celém britském Společenství.

Původní požadavek zněl na trojvrtulový člun, ale předepsané benzínové motory Hall Scott byly nedostatkové a montovaly se jen po dvou, což stálo 4 – 5 uzlů rychlosti. Tabulkovou výzbroj tvořilo tříliberní dělo, dva 7,7 mm kulomety Lewis a tucet hlubinných pum, v praxi se však vyskytovala ohromující rozmanitost. Některé dostaly v rámci zoufalých improvizací roku 1940 torpédomety, sejmuté z hladkopalubových torpédoborců, dodaných v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu, takže se staly jedinými dvacetiuzlovými torpédovými čluny na světě.

Jinak sloužily jako dělové čluny, záchranné čluny, protiponorkové hlídkové čluny, pobřežní minolovky k lovení magnetických a akustických min, nosiče dýmotvorných zařízení, zdravotnické čluny a také k doprovodu konvojů. Za tímto účelem se vlastní silou přepravovaly do Západní Indie, západní Afriky a do Středozemního moře. Trupy se dodávaly se standardními úchyty, umožňujícími rychlou změnu výzbroje nebo montáž přídavných nádrží. Asi nejznámější bojovou akcí člunů ML byl nájezd 16 jednotek na St. Nazaire v březnu 1942, kdy poloha přístavu v dobře bráněném ústí řeky vyžadovala plavidla s minimálním ponorem. Při probíjení do přístavu a zase ven, vysazení a opětném nalodění skupin Commandos jich bylo 12 zničeno, některé musela při odpoutání potopit vlastní posádka kvůli utrpěným škodám.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt