Viktor Ryšánek – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Viktor Ryšánek 25. 12. 1902 – 7. 10. 1946

 

Viktor Ryšánek se narodil v roce 1902 v Brně. Sloužil jako voják z povolání až do osudového března 1939 a to v hodnosti rotmistra u 106. dělostřeleckého pluku. Již krátce po okupaci a vzniku Protektorátu Čechy a Morava začal spolupracovat s odbojovou organizací Obrana národa. Vykonával funkci spojky mezi brněnským krajským velitelstvím této organizace a veliteli různých úseků.

10. prosince 1939 byl zatčen gestapem a během výslechů vyzradil prakticky vše co věděl. Když následně dostal na výběr mezi spoluprací a smrtí, zvolil první variantu. V únoru 1940 byl propuštěn a začal pracovat jako konfident gestapa. V letech 1940 – 1941 se mu podařilo vybudovat neblaze proslulou volavčí síť, přičemž k jeho největším úspěchům patřil významný podíl na dopadení velitele paravýsadku ZINC Oldřicha Pechala poblíž Brněnské přehrady na začátku června 1942.

V průběhu roku 1943 pronikl Ryšánek takého odbojové organizace Přípravný revoluční výbor, pozdější Rady tří. Jeho působnost nezahrnovala jen Moravu, zajížděl i do Čech. Celkově měl podíl na zatčení hned několika stovek osob. Po válce byl zadržen a Mimořádným lidovým soudem v Brně odsouzen k trestu smrti.. Poprava byla vykonána téhož dne 7. října 1946.  

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt