Otto Bláha – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Otto Bláha 23. 3. 1881 – 21. 1. 1946

 

Otto Bláha se narodil v roce 1881 v Poděbradech . V mládí se neúspěšně pokoušel o přijetí na vídeňskou vysokou válečnou školu. V roce 1910 se tedy stal četníkem. Za 1. světové války sloužil u polního četnictva. Po vzniku československého státu se mu podařilo vystoupat v hodnostním žebříčku až do hodnosti plukovníka.

Krátce po začátku nacistické okupace nabídl své služby Němcům a možná i proto, že se znal s říšským protektorem Konstantinem von Neurathem, se na počátku roku 1940 stal generálem četnictva v. v. ad honores. V tom samém roce založil Český svaz válečníků, se kterým měl do budoucna velké plány. Např. chtěl dosáhnout povinné výchovy mládeže v říšském duchu, kterou by měli na starost právě členové ČSV, a navrhoval i českou variantu arizace židovského majetku.

Protože se svaz pod jeho vedením potýkal s nemalými finančními problémy, v létě 1943 na svou funkci rezignoval a za svého nástupce doporučil generála Roberta Rychtrmoce. Po skončení 2. světové války čelil spolu s dalšími kolaboranty žalobě ze zločinů proti národu. V lednu 1946 byl odsouzen k trestu smrti a oběšen ve věznici v Praze na Pankráci.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt