Jan Rys – Rozsévač – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Jan Rys – Rozsévač 1. 11. 1901 – 27.6.  1946

 

Nedostudovaný medik Jan Rys – Rozsévač se narodil v roce 1901 v Bílsku u Hořic. V roce 1936 vstoupil do fašistické organizace Vlajka. Jméno Rozsévač si vybral z důvodu tajení. Již tehdy se u něj projevoval vypjatý antisemitismus. V roce 1938 dokonce vydal knihu Židozednářství – metla lidstva. O rok později pak vyšla kniha Hilsneriáda a TGM. Po podepsání Mnichovské dohody přešla Vlajka do ilegality, ale vyvíjela nadále rozvratnou činnost v podobě zastrašování a organizování protižidovských štvanic. Za tyto aktivity byl dokonce Jan Rys – Rozsévač druhorepublikovými úřady uvězněn, přičemž propuštěn byl až krátce před březnovou okupací českých zemí nacistickým Německem.

Usiloval o utvoření jednotné fašistické fronty a inicioval vznik Českého nacionálně socialistického tábora. V prvních dvou letech okupace na masových shromážděních spílal předválečným politikům, či těm exilovým, např. prezidentu Benešovi. Jeho Vlajkaři také posílali gestapu řadu udání na Čechy, mnozí z nich pak za to zaplatili svými životy. S gestapem úzce spolupracoval i sám Rys – Rozsévač.

I přesto si nakonec okupační správa jako svého „kolaborantského partnera“ vybrala okruh lidí kolem pozdějšího ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce. Protože radikální Rys – Rozsévač se svými spolupracovníky na Moravce neustále útočil, K. H. Frank Vlajku v roce 1942 nechal rozpustit. Její vedoucí pracovníci, včetně Ryse – Rozsévače poté putovali do koncentračního tábora Dachau v roli tzv. „čestných vězňů.“

Po skončení 2. světové války byli čelní představitelé Vlajky postaveni před mimořádný lidový soud a Jan Rys – Rozsévač si spolu s Jaroslavem Čermákem a Otakarem Polívkou vyslechli očekávaný rozsudek trestu smrti za kolaboraci s nepřítelem. Jan Rys – Rozsévač byl popraven v červnu 1946 v pražské pankrácké věznici.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt