Generálporučík Andrej Vlasov – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Generálporučík Andrej Vlasov 14. 9. 1901 – 2. 8. 1946

Andrej Vlasov.jpg

Andrej Vlasov se narodil v roce 1901 v Lomakinu v Nižněnovgorodské oblasti. Tento nejznámější ruský kolaborant se proslavil vytvořením Ruské osvobozenecké armády. V letech 1938 – 1939 působil jako vojenský poradce u Čankajška a v srpnu 1941 prokázal velkou statečnost, když se při obraně Kyjeva ocitl v neprodyšném německém obklíčení. Stalin mu povolil ústup a jmenoval ho velitelem 2. úderné armády, která bránila Moskvu. V červenci 1942 ho Němci zajali u Volchova. Záhy zahájil propagandistické vysílání, v němž vyjadřoval nedůvěru sovětské armády vůči Stalinovi. V listopadu 1944 mu Reichsführer SS Heinrich Himmler povolil vytvořit protistalinistický Výbor pro osvobození národů Ruska.

Členy své organizace získával v německých zajateckých táborech a mezi ruskými vězni, kteří byli v Německu na nucených pracích. Dne 14. listopadu vydal v Praze manifest, v němž odsoudil Stalina na základě jeho anexe cizího území a národnostní politiky. Současně dostal povolení vybudovat Ruskou osvobozeneckou armádu ROA, kterou však Hitler využíval spíše pro propagandistické účely. Koncem války velel Vlasov dvěma divizím o síle 50 000 mužů. Jedna bojovala proti Rudé armádě u Frankfurtu, druhá divize bojovala po boku českých povstalců během květnového povstání v Praze. Pokusila se dohodnout s představiteli povstání o dalším postupu. Ti tuto nabídku odmítli. Vlasovci se tak následně stáhli. Mnozí se vzdali Američanům, kteří je však předali Sovětům. Vlasovovi samotnému se utéct nepodařilo a v květnu 1945 ho Sověti zadrželi.

Dne 2. srpna 1946 se na zadní straně Pravdy objevila stručná zpráva, že Vlasov a další jeho důstojníci byli odsouzeni za špionáž a vlastizradu proti Sovětskému svazu a dle rozsudku popraveni. Andrej Vlasov byl ve skutečnosti idealista, který nesnášel Stalinovu tyranii a na Němce mylně pohlížel jako na potencionální osvoboditele. V tomto názoru nebyl zdaleka osamocen – Němci se v Rusku dopustili snad největší chyby, když nevyužili intenzivního odporu vůči Stalinovi a sami se chovali ještě daleko brutálněji než sovětská vláda.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt