Štáb koncentračních táborů – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Štáb koncentračních táborů

Když se 2. světová válka v Evropě chýlila ke konci, jen málo příslušníků štábu Himmlerových koncentračních táborů si mohl dělat nějaké iluze o své budoucnosti, padnou – li do rukou Spojenců. Pokaždé, když už se k nějakému táboru blížila nepřátelská vojska, Němci vězně včas evakuovali a přemístili do jiných táborů, které měli stále pod kontrolou. Během několika posledních dnů války to však již nebylo možné a tak dozorci raději před útěkem tyto nešťastníky prostě opustili nebo je zastřelili v naději, že se jim podaří sehnat falešné doklady a vyhnout se zatčení. Mnohým se to doopravdy povedlo. Buď se je nepodařilo rozpoznat vůbec, nebo až po letech, kdy byli uvězněni či zabiti. Různé justiční orgány Německa i jiných zemí nakonec vypátraly přes 50 000 válečných zločinců, které po patřičném vyšetřování potrestaly.

Následuje seznam několika nejznámějších důstojníků SS, kteří se neblaze proslavili službou ve štábech koncentračních táborů, s uvedením osudu každého z nich:

Hans Aumeier – Sloužil v  Grini. Vydán do Polska, shledán vinným z válečných zločinů a popraven.

Friedrich Karl Hermann Endreis – Sloužil v Mauthausenu. Shledán vinným z válečných zločinů a v roce 1947 popraven.

Richard Baer – Sloužil v Osvětimi. Po válce dopaden a oběšen.

Max Grabner – Sloužil v Osvětimi. Po válce dopaden a oběšen.

Amon Göth – Sloužil v táboře Krakov Plascow. Z amerického zajetí předán polské justici a popraven.

Johannes Hesselbroek – Sloužil v Osvětimi. Dopaden, ve vězení strávil 15 let.

Johann Franz Hoffmann – Sloužil v Dachau. Odsouzen na doživotí. Po předčasném propuštění byl znovu vyšetřován a za zločiny spáchané v Osvětimi znovu odsouzen na doživotí.

Werner Paul Hoppe – Sloužil ve Stutthofu. Po zatčení uprchl do Švýcarska. V 50. letech se vrátil do Německa, kde byl znovu zatčen. Ve vězení strávil 9 let.

Franz Hössler – Sloužil v Belsenu. Popraven v roce 1945.

Rudolf Höss – Velitel Osvětimi. Popraven.

Hans Hüttig – Sloužil v Nazweileru. Po dopadení a vyšetřování byl odsouzen k trestu smrti. Původní ortel byl změněn, byl tedy uvězněn, ve vězení strávil 11 let.

Bruno Kitt – Sloužil v Neungammu. Popraven v roce 1946.

Karl Koch – Sloužil v Buchenwaldu. V roce 1945 jej zastřelili příslušníci SS za zkorumpovanost.

Max Kögel – Sloužil ve Flossenbürgu. Dopaden, v roce 1946 spáchal sebevraždu.

Josef Kramer – Velitel Belsenu. Tuto belsenskou bestii zajali a popravili Britové.

Arthur Liebhenscher – Sloužil v Osvětimi. Po vyšetřování polskou justicí popraven.

Otto Moll – Sloužil v Osvětimi. Dopaden Američany. Vyšetřován a popraven v roce 1946.

Erich Muhsfeldt – Sloužil v Osvětimi. Po vyšetřování polskou justicí popraven.

Max Pauly – Sloužil v Neungammu. Popraven.

Heinrich Schwarz – Sloužil v Nazweileru. Vyšetřován Francouzi a v roce 1947 popraven.

Johan Schwarzhuber – Sloužil v Ravensbrücku. Vyšetřován v roce 1947 v Hamburku a odsouzen k smrti.

Franz Stangel – Sloužil v Treblince. Utekl do Jižní Ameriky, kde byl posléze odhalen a v roce 1967 vydán do Německa. Než s ním začal soudní proces, zemřel.

Helmuth Vetter – Sloužil v Mauthausenu. Vyšetřován Američany v roce 1947. Usvědčen a v roce 1949 oběšen.

Eduard Wirths – Sloužil v Neungammu. Po dopadení spáchal sebevraždu ve vězení.

Franz Ziereis – Sloužil v Mauthausenu. Při zatýkání postřelen a na utržená zranění zemřel.

Egon Zill – Sloužil ve Flossenbürgu. Vyšetřován německým soudem. Odsouzen na doživotí. Ve skutečnosti si odseděl 15 let.

Na spojeneckém seznamu hledaných osob se nacházeli také příslušníci gestapa a SD. Avšak v mnoha případech ani tak nešlo o potrestání těchto mužů, neboť si spojenecké zpravodajské služby přály využít tyto talentované osoby ve svůj prospěch. Tak například v nově vytvořeném komunistickém východním Německu nalezlo mnoho bývalých příslušníků gestapa a SD zaměstnání u Stasi – Staatssicherheitsdienst. Zde nezůstal pozadu ani Západ, neboť se odhaduje, že personál západoněmecké zpravodajské služby Bundesnachrichtendienst ( BND ) tvořili až z 5 % bývalí příslušníci nacistických bezpečnostních služeb. Navíc nacistickým běžencům pomáhaly i americké zpravodajské služby, jestliže to považovaly za užitečné. Mnozí němečtí policisté sloužili za války na východní frontě u policejních pluků, často ve spojení se smutně proslulými Einsatzgruppen. Díky chabému úsilí unikla většina těchto mužů spravedlivému trestu a mnozí se po válce prostě jen vrátili k civilní policii.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt