25 mm kanon Hotchkiss – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

25 mm kanon Hotchkiss

Základní technické údaje: Hotchkiss modele 38

Ráže: 25 mm ,délka zbraně: 1,50 m, hmotnost: bojová 850 kg, náměr: - 5° až  + 80°, odměr: 360°, počáteční rychlost střely: 900 m/s, maximální účinný dostup střely: 3 000 m, kadence: 350 ran/min, hmotnost střely: 0,29 kg

25 mm vz.1938 Hotkisch.jpg

V období mezi dvěma světovými válkami uchovávala Francie ve skladech velké počty zbraní a spolu s nimi i vojenskou filozofii, která rovněž uvažovala v poměrech 1. světové války. Když se vynořily úvahy o protiletadlových zbraních, dospěli příslušní činitelé k názoru, že potřebám armády plně vyhoví modernizovaný kanon ráže 75 mm model 1897. K obraně proti nízko letícím letadlům měl postačit nový 12,7 mm kulomet. Francouzští výrobci zbraní, včetně firmy Hotchkiss v roce 1932 přišli s novým 25 mm automatickým kanonem a představili jej vojenským špičkám.

Reakce armády byla zamítavá. Plánovači výzbroje neviděli potřebu zbraně, jakou byl 25 mm kanon Hotchkiss a ke kanonu se stavěli velmi negativně. Nicméně souhlasili, aby podstoupil vojskové testy. Tím však celá záležitost skončila a v polovině 30. let se zdálo, že projekt zcela zapadl. Poté začala občanská válka ve Španělsku a francouzští vojenští pozorovatelé zde zjistili, že vzniká akutní potřeba zbraní těžších než kulomety, které by mohly čelit útokům ze vzduchu. Následovala urychlená objednávka, adresovaná firmě Hotchkiss a požadující dodávku co největších počtů jejich 25 mm kanonů. Objednávka však byla zatížena nejistotou, panující kolem požadované kadence, typu lafety a podobně. Ke konci roku 1938 byla specifikace požadovaných zbraní firmě konečně předána. Zakázka však pro firmu Hotchkiss znamenala určité obtíže, neboť již zahájila výrobu kanonů pro Rumunsko a francouzské požadavky znamenaly některé změny v konstrukci a na výrobních linkách. Nakonec však začaly továrnu opouštět zbraně určené pro francouzskou armádu.

Kanon Hotchkiss ráže 25 mm se vyráběl se dvou verzích. Prvním byl Mitrailleuse de 25 mm sur akut universal Hotchkiss Modele 1938 ( automatická zbraň ráže 25 mm na univerzální lafetě, Hotchkiss model 1938 ). Jednalo se o lehkou zbraň převáženou na jednonápravové lafetě. Druhým byl Hotchkiss model 1939, což byla těžší zbraň určená pro statické použití, ale v případě potřeby schopná přeprav. Obě zbraně byly velmi jednoduché a s dobrými parametry. Vyznačovaly se vysokou kadencí a účinným střelivem, které se mohlo v případě potřeby použít také proti pozemním cílům. Ke kanonu se dodávalo také průbojné protipancéřové střelivo. Pro potřeby francouzského námořnictva se vyráběla verze na stojánkové lafetě. Nedlouho před německým vpádem v květnu 1940 Hotchkiss přišel s dvojkanonem Hotchkiss model 1940. Zbraň však nepřekročila stádium počátečních praktických zkoušek.

Největší problém pro francouzskou armádu představovaly nízké počty zbraní, které byla firma Hotchkiss schopna dodat a které zdaleka nepokrývaly potřeby armády. Navzdory naléhavé potřebě výzbroje plynoucí z akutního nebezpečí války výrobu v závodě Hotchkiss neustále brzdily nejrůznější problémy. Při německém útoku měla francouzská armáda ve výzbroji jen něco málo přes 1 000 kanonů Hotchkiss, což bylo číslo značně vzdálené požadovaným počtům. Mnohé vyrobené kanony nakonec skončily v rukou Němců. Některé zůstaly ozbrojeným silám Vichistické Francie na Středním východě. Většina kanonů ale nadále sloužila německým jednotkám rozmístěným na území Francie. Některé se později staly součástí výzbroje pobřežních pevností Atlantického valu. Německé označení kanonu bylo 2,5 – cm Flak Hotchkiss 38 a 2,5 – cm Flak Hotchkiss 39.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt