Bojová sestava Luftwaffe, operace Barbarossa, 22.6.1941 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava Luftwaffe, operace Barbarossa 22. 6. 1941

Luftflotte 1 ( General Oberst Keller )

2. ( F ) / Obdl                                                                                                  Do 215B

Wekusta 1 ( meteorologická služba )                                                             He 111, Ju 86P

KGrzbV 106 ( dopravní skupina )                                                                 Ju 52/3m

Pět spojovacích letek s Fi 156 Storch

Fliegerführer Ostsee ( Oberstleutnant von Wild )

 KGr 806                                                                                                       Ju 88 A

KuFLGr 125                                                                                                 He 60, He 114, Ar 95

Seenotsbereichtskommando IX ( námořní letecká služba )

Fliegerkorps I ( General der Flieger Helmuth Förster )

5.( F ) 122                                                                                                     Ju 88 D, Bf 110 F

Stab, II., III./KG 1                                                                                        Ju 88A, He 111 H

Stab, I., II., III./KG 76                                                                                 Ju 88 A

Stab, I., II., III./KG 77                                                                                 Ju 88A

Stab, I., II., III./KG 54                                                                                 Bf 109 F

4., 5./JG 53                                                                                                  Bf 109 F

Spolupráce s armádou ( Koluft )

Čtyři dálkové denní/noční průzkumné letky s Ju 88D, Do 17P, BF 110 C/F

Jedenáct letek taktického průzkumu s Hs 126

Luftflotte 2 ( Generalfeldmarschall Kesserling )

Stab, 2. ( F ) 122                                                                                          Ju 88A/D

Wekusta 26                                                                                                  Do 17 Z,He 111 P

Stab., I., III./JG 53                                                                                       Bf 109 F

Erg./JG 51                                                                                                    Bf 109 F

Šest spojovacích letek s Fi 156 Storch.

Fliegerkorps II ( General der Flieger Lörzer )

1. ( F )/122                                                                                                  Ju 88 D, Bf 110 F

KGrzb 102                                                                                                  Ju 52

Stab, I., II., III./KG 3                                                                                  Ju 88 A, Do 17 Z

Stab, I., II., III./KG 53                                                                                He 111 H/P

Stab, I., II., III/StG 77                                                                                Ju 87 B

Stab,I., II./SKG 210                                                                                   Bf 110 E

Stab,I., II., III., IV./JG 51                                                                          Bf 109 F

Fliegerkorps VIII ( General der Flieger von Richthofen )

2. ( F )/11                                                                                                  Do 17 P

KGrzbV 50                                                                                               Ju 52

Stab, I.,II., III./KG 52                                                                               Do 17 Z

Stab, II., III./StG 1                                                                                    Ju 87 R

Stab, I., III.Erg./StG 2                                                                              Ju 87 B/R

II. ( Schlacht )/LG 2                                                                                 Bf 109 E

10. ( Sch )/LG 2                                                                                       Hs 123A

Stab, I., II./ZG 26                                                                                    Bf 110 C/E

Stab, II., III./JG 27                                                                                  Bf 109 E

II./JG 52                                                                                                  Bf 109 E/F

Flakkorps I ( General Major von Axthelm )

Stab Flak regt 101. battalion, 12 Flak regt., 22. prapor Flak regt, 77. prapor protiletadlového dělostřelectva

Luftgau II  ( Poznaň )

Erg./Z 26                                                                                               Bf 110 C/D

Erg./JG 51                                                                                             Bf 109 E

Spolupráce s armádou ( Koluft )

Čtyři dálkové  denní/noční průzkumné letky s Ju 88 D, Do 17 P, Bf 110 F

Dvacet tři letek taktického průzkumu s HS 26 a jedna letka s Fw 189 A

Luftflotte 4 ( General Oberst Löhr )

4.( F )/122                                                                                              Ju 88 D

Wekusta 76                                                                                            He 111 H, Ju 88 A

KGrzbV 104                                                                                          Ju 52

Osm spojovacích letek s Fi 156 Storch.

Deutsche Luftwaffen – Mission Rumanien ( General Leutnant Speidel )

Stab, III./JG 52                                                                                       Bf 109 E

Fliegerkorps IV  ( General Leutnant Pflugbeil )

3.( F )/121                                                                                              Ju 88 D

Stab, I., II., III./KG  27                                                                          He 111 H

II./KG  4                                                                                                He 111

Stab  II.,III./JG 77                                                                                 Bf 109 E

I. ( Jagd )/LG 2                                                                                      Bf 109 E

Fliegerkorps IV ( General der Flieger von Greim )

4. ( F )/121                                                                                            Ju 88 D

Stab, I., I., III.,/KG 51                                                                           Ju 88 A

Stab, I., II./KG 54                                                                                 Ju 88 A

Stab, I., II., III./KG 55                                                                          He 111 H, Bf 110 C

Stab, I., II., III./JG 3                                                                             Bf 109 F

Flakkorps II ( General Leutnant Dessloch )

Stab, Flak regt. 6 1. prapor, 7 Flak regt. 2. prapor, 26 Flak regt. 1. prapor 24 Flak regt, 93. prapor lehkého protiletadlového dělostřelectva. Stab, I, II v a IV btns Gen Göring regt. 43 Flak regt. 74, 83 a 84. prapor lehkého protiletadlového dělostřelectva

Luftgau VII ( Vídeň )

Erg./JG 77                                                                                            Bf 109 E

Luftgau VIII ( Breslau )

Erg./JG27                                                                                             Bf 109 E

Spolupráce s armádou ( Koluft )

Čtyři dálkové denní/noční průzkumné letky s Ju 88 D, Do 17 P, Bf 110 F

Čtrnáct letek taktického průzkumu s Hs 126

Luftflotte 5 ( General Oberst Stumpf )

Wekusta 5                                                                                             He 111, Ju 88, Do 17, He 60, Ar 232

Jedna spojovací skupina s Fi 156

Vojenské velitelství Kirkenes ( Norsko )

1 Kette ze 5. ( F )/124                                                                          Ju 88D

IV. ( Stuka )/LG 1                                                                               Ju 87 B

6./KG 30                                                                                              Ju 88 A

1./JG 77                                                                                              Bf 109 E

Jedna letka taktického průzkumu s HS 126

Fligerführer Nord ( Ost )

1.( F )/124                                                                                            Ju 88 D

2 Ketten, KuFlGr 706                                                                          He 115, Bv 138

Jedna bitevní letka z JG 77 s Bf 109 E

Slovenské vojenské letectvo

1. pozorovací Gp                                                                                  Letov Š 328

2 .stíhací Gp                                                                                         Avia B – 534

Rumunská letecká skupina

1. bombardovací flotila

1. bombardovací Gp                                                                            Savoia s. 79 B

4. bombardovací Gp                                                                            PZL 37

5. bombardovací Gp                                                                            He 111 H

1. stíhací flotila

5. stíhací Gp                                                                                        He 112 B

7. stíhací Gp                                                                                        Bf 109 E

8. stíhací Gp                                                                                        IAR 80

2. bombardovací flotila

2. bombardovací Gp                                                                            Potez 63B, Bloch 210 B, IAR 37

2. flotila pro spolupráci s armádou

11., 12., 13., 14. letka                                                                          IAR 38/39

3. rumunská armáda

4. letka                                                                                                 Bristol Blenheim I

19., 20., 21. letka                                                                                  IAR 39

4. rumunská armáda

3. letka                                                                                                 Bristol Blenheim I

15., 17., 22. letka                                                                                  IAR 39

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt