Bojová sestava německého XX. sboru, 9. srpen 1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava německého XX. sboru, 9. srpen 1943

 

Generál dělostřelectva baron Rudolf von Roman

43. pěší divize pod velením generálmajora barona Hanse von Falkensteina

133. a 135. granátnický pluk ( každý o třech praporech )

98. dělostřelecký pluk – 1. oddíl 98. dělostřeleckého pluku ( patnáct houfnic ráže 105 mm a šest houfnic ráže 150 mm ), 2. oddíl 98. dělostřeleckého pluku ( čtrnáct houfnic ráže 105 mm a dvanáct houfnic ráže 150 mm ), 3. oddíl 98. dělostřeleckého pluku ( pouze velitelství, všechna děla byla přidělena 1. a 2. oddílu )

43. fusiliérský prapor

81. ženijní prapor

přidělené jednotky:

1. oddíl 99. dělostřeleckého pluku ( pouze velitelství )

jedna baterie těžkých minometů

jedna baterie 904. praporu útočných děl

430. dělostřelecký oddíl ( motorizovaný ) ( deset houfnic ráže 105 mm )

 

137. pěší divize pod velením generálporučíka Hanse Kameckeho

447. a 448. granátnický pluk ( každý o dvou praporech )

137. dělostřelecký pluk – 1. oddíl 137. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm ), 2. oddíl 137. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm ), 3. oddíl 137. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm ), 4. oddíl 137. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm )

137. fusiliérský prapor

137. protitankový prapor

137. ženijní prapor

137. polní doplňovací prapor

přidělené jednotky:

2. oddíl 61. dělostřeleckého pluku ( třináct houfnic ráže 150 mm )

15. lehký dělostřelecký pozorovací oddíl ( bez jedné baterie )

137. kozácký jezdecký prapor

 

86. pěší divize pod velením generálporučíka Hellmuta Weidlinga

167., 184. a 216. granátnický pluk ( každý o dvou praporech )

186. dělostřelecký pluk – 1. oddíl 186. dělostřeleckého pluku ( sedm houfnic ráže 105 mm ), 2. oddíl 186. dělostřeleckého pluku ( osm houfnic ráže 105 mm ), 3. oddíl 186. dělostřeleckého pluku ( šest houfnic ráže 105 mm ), 4. oddíl 186. dělostřeleckého pluku ( osm houfnic ráže 105 mm )

186. útočný prapor

186. protitankový prapor

186. polní doplňovací prapor

Skupina Henkel

přidělené jednotky:

860. dělostřelecký oddíl ( dvanáct houfnic ráže 105 mm )

 

251. pěší divize pod velením generálmajora Maximiliana Felzmanna

451., 459. a 471. granátnický pluk ( každý o dvou praporech )

251. dělostřelecký pluk ( bez 1. a 4. oddílu ) – 2. oddíl 251. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm a dvě houfnice ráže 150 mm ), 3. oddíl 251. dělostřeleckého pluku ( devět houfnic ráže 105 mm )

41. plukovní dělostřelecké velitelství ( zvláštního určení )

1. oddíl 251. dělostřeleckého pluku ( šest houfnic ráže 105 mm a dvě houfnice ráže 150 mm )

4. oddíl 251. dělostřeleckého pluku ( tři houfnice ráže 105 mm a dvě houfnice ráže 150 mm )

604. dělostřelecký oddíl ( šest houfnic ráže 210 mm )

jedna baterie 15. lehkého dělostřeleckého pozorovacího oddílu

 

Sborové jednotky:

904. prapor útočných děl ( bez jedné baterie )

Útočný prapor XX. sboru ( dvě  roty a jedna Ost rota )

1. baterie 620. dělostřeleckého pluku ( tři houfnice ráže 150 mm )

 

152. ženijní velitelství

512. plukovní ženijní štáb ( speciální )

750. ženijní prapor ( motorizovaný )

44. a 80. stavební prapor

244. stavební prapor ( sovětští váleční zajatci )

628. mostní kolona

273. kulometný prapor

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt