Bojová sestava německé 2. tankové armády, bitva u Kurska 5. červenec 1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava německé 2. tankové armády, bitva u Kurska 5. červenec 1943

 

LV. sbor pod velením generála pěchoty Ericha Jäschkeho

110. pěší divize pod velením generálporučíka Eberharda von Kurowskiho

252., 254. a 255. granátnický pluk

120. dělostřelecký pluk

110. průzkumný prapor

110. protitankový prapor

110. ženijní prapor        

 

134. pěší divize pod velením generálporučíka Hanse Schlemmera

439., 445. a 446. granátnický pluk

134. dělostřelecký pluk

134. průzkumný prapor

134. protitankový prapor

134. ženijní prapor

 

296. pěší divize pod velením generálmajora Arthura Kullmera

519., 520. a 521. granátnický pluk

296. dělostřelecký pluk

296. průzkumný prapor

296. protitankový prapor

296. ženijní prapor

 

321. pěší divize pod velením generálporučíka Wilhelma Thomase

588., 589. a 590. granátnický pluk

321. dělostřelecký pluk

321. průzkumný prapor

321. protitankový prapor

321. ženijní prapor

 

339. pěší divize pod velením generálmajora Martina Ronickeho

691., 692. a 693. granátnický pluk

339. dělostřelecký pluk

339. průzkumný prapor

339. protitankový prapor

339. ženijní prapor

339. Ost prapor

 

146. dělostřelecké velitelství

786. plukovní dělostřelecký štáb ( zvláštního určení )

841. dělostřelecký oddíl

 

455. Ost štáb ( zvláštního určení )

447. Ost prapor

455. Ost rota

1. a 2. eskadrona 447. jezdeckého pluku

 

LIII. sbor pod velením generála pěchoty Ericha Clössnera

112. pěší divize pod velením generálporučíka Theobalda Lieba

110., 256. a 258. granátnický pluk

86. dělostřelecký pluk

120. průzkumný prapor

112. protitankový prapor

112. ženijní prapor

 

208. pěší divize pod velením plukovníka Hanse Piekenbrocka

309., 337. a 338. granátnický pluk

208. dělostřelecký pluk

208. průzkumný prapor

208. protitankový prapor

208. ženijní prapor

 

211. pěší divize pod velením generálporučíka Richarda Millera

306., 317. a 365. granátnický pluk

211. dělostřelecký pluk

211. průzkumný prapor

211. protitankový prapor

211. ženijní prapor

 

293. pěší divize pod velením generálmajora Karla Arndta

510., 511. a 512. granátnický pluk

293. dělostřelecký pluk

293. průzkumný prapor

293. protitankový prapor

293. ženijní prapor

 

25. divize pancéřových granátníků pod velením generálporučíka Antona Grassera

125. tankový pluk

35. a 119. pluk pancéřových granátníků

25. obrněný dělostřelecký pluk

25. obrněný průzkumný prapor

25. protitankový prapor

25. obrněný ženijní prapor

25. Ost rota

 

330. zabezpečovací pluk ( od 221. zabezpečovací divize )

 

148. dělostřelecké velitelství

2. oddíl 41. dělostřeleckého pluku

2. baterie 635. dělostřeleckého pluku

270. protitankový prapor

441. Ost prapor

453. Ost rota

 

XXXV. sbor pod velením generála pěchoty Dr. Lothara Rendulice

34. pěší divize pod velením generálporučíka Friedricha Hochbauma

80., 107. a 253. granátnický pluk

34. dělostřelecký pluk

34. průzkumný prapor

34. protitankový prapor

34. ženijní prapor

přidělené jednotky:

1. oddíl 70. dělostřeleckého pluku

 

36. pěší divize pod velením generálporučíka Hanse Gollnicka ( bez některých jednotek )

118. a 165. granátnický pluk

268. dělostřelecký pluk

36. průzkumný prapor

36. protitankový prapor

36. ženijní prapor

 

56. pěší divize pod velením generálmajora Otty Lüdeckeho

171., 192. a 234. granátnický pluk

156. dělostřelecký pluk

156. průzkumný prapor

156. protitankový prapor

156. ženijní prapor

156. Ost strážní rota

 

262. pěší divize pod velením generálporučíka Friedricha Karsta

467., 487. a 497. granátnický pluk

267. dělostřelecký pluk

267. průzkumný prapor

267. protitankový prapor

267. ženijní prapor

 

299. pěší divize pod velením generálmajora hraběte Ralpha von Oriola

528., 529. a 530. granátnický pluk

299. dělostřelecký pluk

299. průzkumný prapor

299. protitankový prapor

299. ženijní prapor

1. eskadrona 299. Ost jezdeckého pluku

 

136. dělostřelecké velitelst

2. oddíl 69. dělostřeleckého pluku

1. baterie 635. dělostřeleckého pluku a 3. baterie 817. dělostřeleckého pluku

37., 45., 46., 49., 54., 59. a 61. pozorovací prapor

2. pluk Nebelwerferů

 

5. tanková divize pod velením generálmajora Eduarda Metze ( za sektorem LV. sboru )

31. tankový pluk ( pouze jeden prapor )

13. a 14. pluk pancéřových granátníků

116. obrněný dělostřelecký pluk

8. obrněný průzkumný prapor

53. protitankový prapor

89. obrněný ženijní prapor

85. Ost rota

 

8. tanková divize pod velením generálmajora Sebastiana Fichtnera

1. prapor 10. tankového pluku

8. a 28. pluk pancéřových granátníků

80. obrněný dělostřelecký pluk

59. obrněný průzkumný prapor

43. protitankový prapor

59. obrněný ženijní prapor

 

305. pěší divize pod velením generálmajora Friedricha – Wilhelma Haucka

576., 577. a 578. granátnický pluk

305. dělostřelecký pluk

305. průzkumný prapor

305. protitankový prapor

305. ženijní prapor

 

707. pěší divize pod velením generálmajora Rudolfa Busicha ( statická jednotka podřízená 532. Korück )

727. a 747. granátnický pluk

657. dělostřelecký pluk

707. průzkumná rota

707. protitanková rota

707. ženijní rota

2. prapor a štáb 5. železničního ženijního pluku

+ další jednotky:

693. propagandistická rota

Armádní zbraňová škola ( později se transformovala ve 4. brigádní štáb zvláštního určení )

Výcvikový oddíl ( později 2. útočný prapor )

Dělostřelecký výcvikový oddíl

 

305. vyšší dělostřelecké velitelství

709. a 849. dělostřelecký oddíl

2. a 3. baterie 817. dělostřeleckého oddílu

190., 270. a 600. prapor útočných děl a 1. rota 202. praporu útočných děl

2. protitankový prapor ( zvláštního určení )

561. a 655. prapor těžkých stíhačů tanků

273., 284., 288., 293. a 290. armádní protiletadlový oddíl

 

Vyšší armádní ženijní velitelství 2. tankové armády

507. a 518. plukovní ženijní štáb

50., 236., 630. a 745. ženijní prapor

Ženijní výcvikový prapor

Ženijní rota Orel

5. ženijní naslouchací stanoviště ( motorizované )

Speciální štáb Panther, Hagen a Himmler

Pluky Zinth, Wederkind organizace Todt

29. a 37. prapor organizace Todt

17. a 18. vyšší stavební štáb

15., 35. a 106. velitelství stavebních jednotek

9., 11., 44., 46., 103., 125., 136., 213., 222., 248., 320., 420. a 421. stavební prapor + 3. rota 63. stavebního praporu

11., 46., 137., 213., 420. a 679. silniční stavební prapor

Stavební prapor Ost Brjansk

84 a 159. mostní stavební prapor + 3. rota 4. mostního stavebního praporu

 

552. Korück ( Armádní týlová oblast )

Plukovní štáb Desna

21. brigádní štáb pancéřových granátníků ( zvláštního určení )

17. brigádní štáb ( zvláštního určení )

18. brigádní štáb ( zvláštního určení )

Brigáda Kaminski

702. velitelství Ostruppen ( zvláštního určení )

709. velitelství Ostruppen

582., 615., 616., 617., 618., 619. a 620. Ost prapor

2. prapor 9. arménského polního náhradního pluku

1. prapor 125. arménského pěšího pluku

807. ázerbájdžánský pěší prapor

621. Ost dělostřelecký prapor

57. zabezpečovací pluk

304., 313., 350., 587., 738., 791., 793. a 862. zabezpečovací prapor

14. prapor lehké pěchoty ( Jäger )

553. kozácká dělostřelecká baterie

Jezdecký oddíl Trubschewek

Velitelství Karačev

Obrněné vlaky č. 2 a 4

12. armádní instalační stráž

1., 2. a 13. trestní prapor

 

 

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt