Bojová sestava Armádní skupiny Kempf, 5. červenec 1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava Armádní skupiny Kempf, 5. červenec 1943

 

Generál tankových vojsk Werner Kempf

Náčelník štábu generálmajor Dr. Hans Seidel

III. tankový sbor pod velením generála tankový vojsk Hermanna Breitha

6. tanková divize ( bez 76. obrněné pozorovací baterie ) pod velením generálmajora Walthera von Huenersdorffa

2. prapor 11. tankového pluku

4. a 114. pluk pancéřových granátníků

76. obrněný dělostřelecký pluk

6. obrněný průzkumný prapor

41. protitankový prapor

57. obrněný ženijní prapor

+ přidělené jednotky:

plukovní bojová skupina ze 168. pěší divize ( 417. granátnický pluk )

jedna rota 248. ženijního praporu

248. průzkumný prapor

228. prapor útočných děl

2. a 3. oddíl 248. dělostřeleckého pluku ze 168. pěší divize

3. oddíl 54. minometného praporu

 

19. tanková divize ( bez 19. obrněné pozorovací baterie ) pod velením generálporučíka Gustava Schmidta

27. tankový pluk

73. a 74. pluk pancéřových granátníků

19. obrněný dělostřelecký pluk

19. obrněný průzkumný prapor

19. protitankový prapor

19. obrněný ženijní prapor

+ přidělené jednotky:

plukovní bojová skupina ze 168. pěší divize ( 429. granátnický pluk )

jedna rota 248. ženijního praporu

1. oddíl 248. dělostřeleckého pluku ze 168. pěší divize

1. a 2. oddíl 54. minometného praporu

jedna rota 503. těžkého tankového praporu ( vyzbrojena těžkými tanky PzKpfw VI Tiger I )

 

7. tanková divize ( bez 78. obrněné pozorovací baterie ) pod velením generálporučíka barona Hanse von Funcka

25. tankový pluk

6. a 7. pluk pancéřových granátníků

78. obrněný dělostřelecký pluk

37. obrněný průzkumný prapor

42. protitankový prapor

58. obrněný ženijní prapor

+ přidělené jednotky:

plukovní bojová skupina ze 168. pěší divize ( 442. granátnický pluk )

jedna rota 248. ženijního praporu

4. a 5. oddíl 248. dělostřeleckého pluku ze 168. pěší divize

jedna rota 503. těžkého tankového praporu ( vyzbrojena těžkými tanky PzKpfw VI Tiger I )

 

Velitelství 168. pěší divize pod velením generálmajora Walthera Chalese de Beaulieua

Všechny pěší, dělostřelecké a ženijní jednotky divize byly přiděleny k 6., 7. a 19. tankové divizi nebo 3. dělostřeleckému velitelství.

 

3. dělostřelecké velitelství

Štáb 248. dělostřeleckého pluku ze 168. pěší divize

857. dělostřelecký oddíl, 2. oddíl 62. dělostřeleckého pluku, 2. oddíl 71. dělostřeleckého pluku

19., 76. a 78. obrněná pozorovací baterie

 

4. plukovní ženijní štáb ( do 6. července 1943 v oblasti 6. tankové divize )

127. ženijní prapor

531. mostní stavební prapor

110. mostní kolona

503. těžký tankový prapor ( vyzbrojen těžkými tanky PzKpfw VI Tiger I ) bez dvou rot

43. obrněný spojovací prapor

403. oddíl polního četnictva

Jezdecká kozácká setnina

 

Spolupracující jednotky Luftwaffe

Velitelství sborového protiletadlového dělostřelectva ( velitel 153. protiletadlového pluku )

153. protiletadlový pluk

2. oddíl 43. protiletadlového pluku, 1. oddíl 61. protiletadlového pluku, 1. oddíl 91. protiletadlového pluku

99. protiletadlový pluk

1. oddíl 38. protiletadlového pluku, 4. oddíl 38. protiletadlového pluku

 

Sbor Raus ( zvláštního určení ) pod velením generála tankových vojsk Erharda Rause

106. pěší divize pod velením generálporučíka Wernera Forsta

239., 240. a 241. granátnický pluk

106. dělostřelecký pluk

106. průzkumný prapor

106. protitankový prapor

106. ženijní prapor

 

320. pěší divize pod velením generálmajora Georga Postela

585., 586. a 587. granátnický pluk

320. dělostřelecký pluk

320. průzkumná rota

320. protitankový prapor

320. ženijní prapor

 

153. dělostřelecké velitelství

781. plukovní dělostřelecký štáb ( zvláštního určení )

1. oddíl 77. dělostřeleckého pluku, 1. oddíl 273. dělostřeleckého pluku, 2. oddíl 54. dělostřeleckého pluku

31. pozorovací baterie

905. prapor útočných děl

393. prapor stíhačů tanků

3. oddíl 1. těžkého minometného pluku

48. minometný oddíl

601. plukovní ženijní štáb ( zvláštního určení )

62. ženijní prapor ( motorizovaný )

923. mostní stavební prapor ( motorizovaný )

8. sektorový mostní stavební štáb

7., 8., 20., 2/50., 102., 297., 2/407., 2/419., 610. a 666. mostní kolona

41. silniční stavební prapor

 

Spolupracující jednotky Luftwaffe

4., 7. a 48. protiletadlový pluk

 

XLII. sbor pod velením generála pěchoty Franze Mattenklotta

282. pěší divize pod velením Wilhelma Kohlera

848., 849. a 850. granátnický pluk

282. dělostřelecký pluk

282. fusiliérský prapor

282. protitankový prapor

282. ženijní prapor

 

39. pěší divize pod velením generálporučíka Ludwiga Loewenecka

113. a 114. granátnický pluk

139. dělostřelecký pluk

139. průzkumný prapor

139. protitankový prapor

139. ženijní prapor

 

161. pěší divize pod velením generálporučíka Heinricha Reckeho

336., 364. a 371. granátnický pluk

241. dělostřelecký pluk

241. průzkumná rota

241. protitankový prapor

241. ženijní prapor

 

107. dělostřelecké velitelství

2. oddíl 71. dělostřeleckého pluku

2. baterie 800. dělostřeleckého pluku

77. minometný pluk

560. prapor těžkých stíhačů tanků

prapor C těžkých stíhačů tanků

580. těžký minometný oddíl

13. lehký pozorovací prapor

520. plukovní ženijní štáb ( zvláštního určení )

Speciální štáb Dauber

26. a 219. stavební prapor

112. a 133. stavební prapor ( sovětští váleční zajatci )

 

Spolupracující jednotky Luftwaffe

77. protiletadlový pluk

 

Spolupracující armádní jednotky

310. vyšší dělostřelecké velitelství

612. plukovní dělostřelecký štáb ( zvláštního určení )

2. oddíl 52. dělostřeleckého pluku

1. velitelství minometných jednotek

52. minometný pluk

674. plukovní ženijní štáb

70. ženijní prapor ( motorizovaný )

674. sektorový štáb mostních kolon

9., 2/411., 1/505., 603., 842. a 843. mostní kolona

 

 

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt