Bojová sestava 9. německé armády, bitva u Kurska 5. červenec 1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Bojová sestava 9. německé armády, bitva u Kurska 5. červenec 1943

 

Generálplukovník Walther Model

XX. sbor pod velením generála dělostřelectva Rudolfa von Romana

45. pěší divize pod velením generálmajora barona Hanse von Falkensteina

130., 133. a 135. granátnický pluk

98. dělostřelecký pluk

45. průzkumný prapor

45. protitankový prapor

81. ženijní prapor

 

72. pěší divize pod velením generálporučíka Alberta Müllera – Gebharda

105., 124. a 266. granátnický pluk

172. dělostřelecký pluk

172. průzkumný prapor

172. protitankový prapor

172. ženijní prapor

 

137. pěší divize pod velením generálporučíka Hanse Kameckeho

447., 448. a 449. granátnický pluk

137. dělostřelecký pluk

137. průzkumný prapor

137. protitankový prapor

137. ženijní prapor

 

251. pěší divize pod velením generálmajora Maximiliana Felzmanna

451., 459. a 471. granátnický pluk

251. dělostřelecký pluk

251. průzkumný prapor

251. protitankový prapor

251. ženijní prapor

 

129. dělostřelecké velitelství

860. dělostřelecký prapor

251. dělostřelecký prapor

 

512. plukovní ženijní štáb ( zvláštního určení )

750. ženijní prapor ( motorizovaný )

626. mostní kolona

49., 80. a 148. stavební prapor

244. stavební prapor ( sovětští váleční zajatci )

 

XLVI. tankový sbor pod velením generála pěchoty Hanse Zorna

7. pěší divize pod velením generálporučíka Fritéze – Georga von Rapparda

19., 61. a 62. granátnický pluk

7. dělostřelecký pluk

7. průzkumný prapor

7. protitankový prapor

7. ženijní prapor

 

31. pěší divize pod velením generálporučíka Friedricha Hossbacha

12., 17. a 82. granátnický pluk

31. dělostřelecký pluk

31. průzkumný prapor

31. protitankový prapor

31. ženijní prapor

 

102. pěší divize pod velením generálmajora Otty Hitzfelda

232., 233. a 235. granátnický pluk

102. dělostřelecký pluk

102. průzkumný prapor

102. protitankový prapor

102. ženijní prapor

 

258. pěší divize pod velením generálporučíka Hanse – Kurta Hockera

458., 478. a 479. granátnický pluk

258. dělostřelecký pluk

258. průzkumný prapor

258. protitankový prapor

258. ženijní prapor

 

Skupina von Manteuffel pod velením plukovníka Günterra von Manteuffela

9., 10. a 11. prapor lehké pěchoty ( Jäger )

1. prapor lehkého pěchotního dělostřelectva ( 423., 433. a 443. oddíl lehkých pěchotních děl )

 

101. dělostřelecké velitelství

609. plukovní dělostřelecký štáb ( zvláštního určení )

430. a 611. dělostřelecký pluk + 2. oddíl 47. dělostřeleckého pluku

18. těžký minometný oddíl

909. prapor útočných děl

6. lehký pozorovací prapor

3. oddíl 620. těžkého protiletadlového dělostřelectva

752. ženijní prapor

33. velitelství stavebních jednotek

584. silniční stavební prapor

930. sektorový štáb mostních kolon

12. a 29. mostní kolona

 

XLVII. tankový sbor pod velením generála tankových vojsk Joachima Lemelsena

6. pěší divize pod velením generálporučíka Horsta Grossmanna

18., 37. a 57. granátnický pluk

6. dělostřelecký pluk

6. průzkumný prapor

6. protitankový prapor

6. ženijní prapor

 

2. tanková divize pod velením generálporučíka Vollratha Lübbeho

3. tankový pluk

2. a 304. pluk pancéřových granátníků

74. obrněný dělostřelecký pluk

5. obrněný průzkumný prapor

38. protitankový prapor

38. obrněný ženijní prapor

 

9. tanková divize pod velením generálporučíka Waltera Schillera

15. tankový pluk

110. a 111. pluk pancéřových granátníků

119. obrněný dělostřelecký pluk

231. obrněný průzkumný prapor

231. protitankový prapor

231. obrněný ženijní prapor

 

20. tanková divize pod velením generálmajora Mortimera von Kessela

21. tankový pluk

59. a 112. pluk pancéřových granátníků

92. obrněný dělostřelecký pluk

92. obrněný průzkumný prapor

92. protitankový prapor

92. obrněný ženijní prapor

 

21. tanková brigáda, štáb

505. těžký tankový prapor ( vyzbrojen těžkými tanky PzKpfw VI Tiger I )

312. tanková rota ( plamenometná )

 

130. vyšší dělostřelecké velitelství

637. dělostřelecký pluk + 2. oddíl 63. a 2. oddíl 67. dělostřeleckého pluku

1. oddíl 620. těžkého dělostřeleckého pluku

2. těžký minometný pluk

245. a 904. prapor útočných děl

 

678. plukovní ženijní štáb ( zvláštního určení )

2. ženijní výcvikový prapor

47. ženijní prapor ( motorizovaný )

145. mostní stavební prapor

928. sektorový štáb mostních kolon

47., 2/402. a 845. mostní kolona

 

XLI. tankový sbor pod velením generála tankových vojsk Josefa Harpeho

86. pěší divize pod velením generálporučíka Hellmuta Weidlinga

167., 184. a 216. granátnický pluk

186. dělostřelecký pluk

186. průzkumný prapor

186. protitankový prapor

186. ženijní prapor

 

292. pěší divize pod velením generálporučíka Güntera von Klugeho

507., 508. a 509. granátnický pluk

292. dělostřelecký pluk

292. průzkumný prapor

292. protitankový prapor

292. ženijní prapor

 

18. tanková divize pod velením generálmajora Karla – Wilhelma von Schliebena

18. tankový pluk

52. a 101. pluk pancéřových granátníků

88. obrněný dělostřelecký pluk

88. obrněný průzkumný prapor

88. protitankový prapor

88. obrněný ženijní prapor

656. plukovní štáb stíhačů tanků

653. a 654. prapor těžkých stíhačů tanků

216. prapor útočných děl

313. a 314. tankový prapor ( plamenometný )

19. těžký minometný oddíl

 

33. dělostřelecké velitelství

69. plukovní dělostřelecký štáb

425., 427., 604. a 616. dělostřelecký pluk + 2. oddíl 61. a 2. oddíl 64. dělostřeleckého pluku

2. baterie 620. dělostřeleckého pluku

53. minometný pluk

177. a 244. prapor útočných děl

 

104. plukovní ženijní štáb ( zvláštního určení )

42. ženijní prapor ( motorizovaný )

417. stavební prapor

932. sektorový štáb mostních kolon

606., 2/409. a 845. mostní kolona

 

XXIII. sbor pod velením generála pěchoty Johannese Friesnera

78. útočná divize pod velením generálporučíka Hanse Trauta

195. a 215. granátnický pluk

178. dělostřelecký pluk

78. průzkumný prapor

178. protitankový prapor

178. ženijní prapor

přidělené jednotky:

189. prapor útočných děl

 

216. pěší divize pod velením generálmajora Friedricha – Augusta Schacka

348., 396. a 398. granátnický pluk

216. dělostřelecký pluk

216. průzkumný prapor

216. protitankový prapor

216. ženijní prapor

 

383. pěší divize pod velením generálmajora Edmunda Hoffmeistera

531., 532. a 533. granátnický pluk

383. dělostřelecký pluk

383. průzkumný prapor

383. protitankový prapor

383. ženijní prapor

přidělené jednotky:

87. pěší pluk ( ze 36. pěší divize )

 

112. dělostřelecké velitelství

109. ( zvláštního určení ), 41. a 775. plukovní dělostřelecký štáb

422., 426., 709., 848. a 859. dělostřelecký pluk + 2. oddíl 59. a 2. oddíl 66. dělostřeleckého pluku

4. baterie 69., 1. a 2. baterie 635. a 1. baterie 817. dělostřeleckého pluku

51. minometný pluk

185. prapor útočných děl

22. lehký pozorovací prapor

 

623. plukovní ženijní štáb

746. ženijní prapor

85. horský ženijní prapor

78. stavební prapor

88. mostní kolona

811. a 813. obrněná ženijní rota

8. a 13. prapor lehké pěchoty ( Jäger )

 

203. zabezpečovací divize pod velením generálporučíka Rudolfa Pilze

608. a 613. zabezpečovací pluk

507. dělostřelecký oddíl

203. fusiliérská rota

203. protitanková rota

203. ženijní rota

 

211. zabezpečovací divize pod velením generálporučíka Huberta Lendleho ( bez některých jednotek )

45. zabezpečovací pluk

701. dělostřelecký prapor

221. fusiliérská rota

221. protitanková rota

211. ženijní rota

 

442. divizní štáb ( zvláštního určení – skupina Bornemann ) pod velením generálporučíka Karla Bornemanna

 

4. velitelství minometných jednotek

654. a 751. ženijní prapor

1/430. a 535. mostní kolona

42. velitelství stavebních jednotek

10. vyšší stavební štáb

42. a 593. mostní stavební prapor

544., 576. a 580. stavební prapor

 

Záloha skupiny armád Střed ( k dispozici 9. armádě )

10. divize pancéřových granátníků pod velením generálporučíka Augusta Schmidta

7. tankový pluk

20. a 41. pluk pancéřových granátníků

10. obrněný dělostřelecký pluk

110. obrněný průzkumný prapor

10. protitankový prapor

10. obrněný ženijní prapor

 

Skupina Eseback pod velením generálporučíka barona Hanse – Karla von Esebacka

4. tanková divize pod velením generálporučíka Dietricha von Sauckena

1. prapor 35. tankového pluku

12. a 33. pluk pancéřových granátníků

103. obrněný dělostřelecký pluk

7. obrněný průzkumný prapor

49. protitankový prapor

79. obrněný ženijní prapor

 

12. tanková divize pod velením generálmajora barona Erpa von Bodenhausena

2. prapor a 8. rota 29. tankového pluku

5. a 25. pluk pancéřových granátníků

2. obrněný dělostřelecký pluk

2. obrněný průzkumný prapor

2. protitankový prapor

2. obrněný ženijní prapor

 

 

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt