Přepadové jednotky (Raiders) – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Přepadové jednotky ( Raiders )

Přepadová jednotka Sboru námořní pěchoty Spojených států ( USMC Raiders )

Sbor námořní pěchoty začal experimentovat s vysazováním malých přepadových jednotek z gumových člunů již v roce 1938. První prapory 5. a 6. divize námořní pěchoty byly vycvičeny jako prapory gumových člunů pro tuto roli. V roce 1942 podplukovník Evens F. Carlson a plukovník pozemních sil William J. Donovan, kteří sledovali výcvik Commandos, přišli nezávisle na sobě s koncepcí, že je třeba vytvořit jednotky námořní pěchoty schopné podnikat partyzánské operace. Carlson byl do jisté míry považován v námořní pěchotě za renegáta. Během čínsko – japonské války sloužil v letech 1937 – 1938 jako pozorovatel v Číně a udělala na něho dojem taktika hit – and – run ( překvapivý bleskový útok a následné stažení ) účinná proti přesile, stejně jako jejich způsob velení a organizace. Pochopitelně když prosazoval podobné koncepce, byl poněkud podezřelý a rozcházel se v názorech se zarytě konzervativním vedením Sboru námořní pěchoty.

Jeho myšlenky by pravděpodobně zapadly, nebýt toho, že jeden z jeho přívrženců, kapitán námořní pěchoty James Jimmy Roosevelt, byl prezidentův syn. Plukovník Donovan, který doporučil podobnou koncepci vycházející z jeho zkušeností při pozorování britských Commandos, prezidenta ještě více ovlivnil. Donovan, aniž o tom věděl, byl velícím důstojníkem Sboru námořní pěchoty považován za vhodného velitele přepadových jednotek, ale generálmajoři Holland Smith a Charles Price se proti tomu postavili. Donovan později velel OSS. I Winston Churchill nabádal Roosevelta, aby uvažoval o takových jednotkách. Oba tato myšlenka uchvátila a po prezidentově naléhání nakonec velení námořní pěchoty váhavě souhlasilo se zřízením přepadových jednotek ( Raiders ).

Raiders na Pavuvu.jpg

( Raiders během cvičení na ostrůvku Pavuvu )

Bez ohledu na často zmiňované vznešené politické vlivy existoval ještě jeden, méně publikovaný zdroj přesvědčování. V letech 1941 – 1942 několik důstojníků a poddůstojníků námořní pěchoty sledovalo výcvik, případně se jej samo zúčastnilo, britských Commandos a nácvik obojživelného útoku. Podobně jako armádní pozorovatelé rovněž navrhli zřízení podobných jednotek. Armáda je nazývalo Rangers a námořní pěchota jim říkala Raiders ( přepadové jednotky ). Sbor námořní pěchoty se rozdělil do dvou názorových skupin. Mnozí se stavěli proti zřízení zvláštních obojživelných přepadových jednotek. Jejich vůdcem byl generálmajor Holland Smith. Tvrdili totiž, že na základě běžného výcviku by měla být každá jednotka námořní pěchoty schopná provést takové operace. Velitel Sboru námořní pěchoty, generálmajor Thomas Holcomb, měl stejný názor, ale ustoupil tlaku. Námořní pěchota má tento názor dosud a i dnes se staví proti zřizování jakési elity v rámci elity. Druhá názorová skupina, podporovaná prezidentem Rooseveltem, se domnívala, že skutečně existuje potřeba takových jednotek.

Holland Smith však podpořil koncepci lehkých úderných sil přistávajících na gumových člunech. Tato koncepce byla dále testována během cvičení FLEX 7 v únoru 1941, když roty A, E a I v 7. Marines ( jedna rota v každém praporu ) byly reorganizovány jako provizorní roty s gumovými čluny a kolektivně se nazývaly Mobilní vyloďovací skupina. Pluk byl součástí čerstvě aktivované 1. divize námořní pěchoty umístěné v zátoce Quantanamo na Kubě. Roty se vylodily z gumových člunů spuštěných z transportních torpédoborců, provedly diverzní operace k odvrácení pozornosti a zmocnily se pozemních cílů, aby blokovaly posily nepřítele blížící se k hlavnímu předmostí na pláži. V rámci podobných operací, které využívají při malých akcích jen malé síly, se měly nasazovat jednotky parašutistů a kluzákové jednotky, které námořní pěchota rovněž vyvíjela. Během manévrů v Severní Karolíně v roce 1941 Smith využil 1/5 Marines podobným způsobem. Naloděn na šesti APD, lehký prapor, neboli APD prapor, přistál v nepřátelském týlu společně s přidruženými parašutistickými a tankovými rotami, aby napadly zálohy a zablokovaly komunikaci.

Raiders při výcviku.jpg

( Z výcviku 1. samostatného praporu v Quaticu ve Virginii )

Bylo navrženo, aby byl prapor reorganizován do čtyř malých střeleckých rot se štábem ( včetně demoliční čety ) a rot zbraní vybavených lehkými zbraněmi. Divize se šesti APD ( transportní torpédoborce ) by mohla převážet šest rot, pokud by jejich velikost byla omezena na 140 vojáků. Námořní pěchota si však nemohla dovolit osamostatnit 1/5 Marines, protože nebyli k dispozici další vojáci pro vytvoření nového praporu pro doplnění pluku. To změnilo napadení Pearl Harboru. V rámci těchto koncepcí se uvažovalo o lehkých silách přímo podporujících hlavní obojživelný útok a začátkem roku 1942 se potřeba přepadových jednotek zdála realizovatelná. Britové vytvořili Commandos, které jim umožnilo napadat vítězícího nepřítele a vyvádět ho z rovnováhy neočekávanými menšími přepady. Amerika rovněž prohrávala a potřebovala prostředky, kterými by se mohla bránit, ať už kvůli bojové morálce nebo kvůli získání času na reorganizaci a doplnění jednotek. Jednotka schopná provádět přepady s omezeným cílem zřejmě vyhovovala požadavkům expedice charakteru přepadu za účelem provedení demolice nebo jiné destrukce pobřežních instalací. Podobně jako Commandos nebo pozemní jednotky Rangers, tak i přepadové jednotky Raiders se měly stát lehkými obojživelnými útočnými jednotkami vhodnými pro operace v Tichomoří.

1. samostatný prapor byl vytvořen 1/5 Marines z 1. divize námořní pěchoty v Quanticu, ve Virginii, 6. ledna 1942 a velel mu podplukovník Merritt Edson. Zástupcem byl jmenován major Samuel B. Griffith. Edson sloužil na mexické hranici a v Číně, bojoval proti partyzánům v Nicaragui, byl letcem, vyučoval taktiku a byl střeleckým šampionem USA. Na základě prezidentova návrhu schválilo námořnictvo 23. ledna vytvoření druhé jednotky typu komanda. Dne 4. února 2. divize námořní pěchoty aktivovala 2. samostatný prapor ( podle britského modelu, protože Commandos byla původně označována za nezávislé roty ). Jedna třetina prvního praporu byla vyslána jako základ do 2. praporu. Velícím důstojníkem byl jmenován podplukovník Evans F. Carlson a kapitán James Roosevelt ( v květnu povýšen na majora ) se stal jeho zástupcem.

Raider překonává ostnatý drát.jpg

( Fotografie příslušníka amerických Raiders při překonávání protipěchotní překážky )

Carlsonova metodika vycházela ze zásad používaných v komunistické Číně, například kolektivní rozhodování celé jednotky, stejná privilegia pro důstojníky a mužstvo ( dokonce navrhoval, aby byly hodnosti zrušeny ), etická indoktrinace, omezená svoboda, izolace od ostatních jednotek v Camp Elliott, přijetí čínského hesla Spolupracujte! Carlson dokonce očekával, že Američané se budou živit rýží a slaninou, kterou si budou sami připravovat v poli ( tuto pochybnou představu však brzy opustil ). Edson na východním pobřeží podporoval iniciativu a zodpovědnost velitelů při rozhodování. Výcvik byl podstatně odlišný. Carlson odmítl řadu vojáků, které poslal Edson. Obě jednotky byly stejně odlišné jako sůl a pepř. Na návrh generálmajora Charlese F. B. Priceho, velitele 2. divize námořní pěchoty, byly 1. a 2. prapor 16. a 19. února nově označeny za přepadové. Zanedlouho byly přiděleny k Atlantickému a k Pacifickému obojživelnému sboru. Navržená organizace lehkého praporu byla přijata, i když i v tomto ohledu byly mezi prapory rozdíly.

Nadřízené divize poskytovaly dobrovolníky, o které nebyla nouze, hlavně kvůli slibům, že budou bojovat jako první. Rychle expandující divize se však jen velmi zdráhavě zbavovaly zkušených vojáků. Nebyl jich totiž dostatek, protože vznikaly nové pluky a další jednotky. 1. prapor ( Edsonovi Raiders ) pokračoval v koncepci lehké pěchoty a rychlých úderů a byl připraven provádět speciální i konvenční mise. Větší důraz byl kladen na výcvik s gumovými čluny a dosažení rychlosti pochodu 11 km/h. 2. prapor ( Carlsonovi Raiders ) usiloval o výcvik podobný výcviku partyzánských sil, což bylo v podstatě nedosažitelné, protože partyzáni potřebují k přežití podporu místní populace a pokud je třeba, dokáží splynout s místními obyvateli. Nacvičoval taktiku infiltrace za účelem dosažení cílů neobvyklými a neočekávanými metodami. V této době neexistoval žádný společný výcvikový program, ale obě jednotky zdůrazňovaly běh, rychlé pochody, plavání, boj muže proti muži, zbraně, demolice, navigaci po zemi a širokou šálu taktických cvičení, která často probíhala v noci.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt