512. prapor těžkých stíhačů tanků – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

512. prapor těžkých stíhačů tanků

 

Tento útvar byl vytvořen 6. února 1945 v Dollersheimu ze zachráněného personálu dvou praporů těžkých tanků ( 424. a 511. ). Byl jedním z pouhých dvou praporů těžkých stíhačů tanků, vyzbrojených mohutnými Jagdtigery. 1. rota dosáhla pohotovosti v polovině února, 2. rota koncem měsíce a 3. rota začátkem března 1945. Organizace praporu se skládala z velení, štábní roty, tankové protiletadlové čety, protiletadlové čety, ženijní čety, velitelské sekce, tří tankových rot, zásobovací roty, roty technické podpory a vyprošťovací čety. V každé rotě byla velitelská sekce ( 4 těžké stíhače tanků Jagdtiger ), dvě čety po 5 vozidlech, četa útočných děl se 3 Stugy III Ausf. G a četa tanků s 5 středními Panzery IV.

Při pokusu o znovudobytí mostu u Remagenu na Rýnu, dobytého americkými jednotkami, bojovala 10. března 1945 1. rota praporu. Později podporovaly stíhače tanků Jagdtiger 512. praporu útok III. tankového sboru, jehož cílem bylo proražení obklíčení v regionu Schmallenberg a Bad Wildugen. Následně pak byla 1. rota stažena do Iserlohnu. 9. dubna se rota opět pokusila prorazit obklíčení u Unnu. Po dvou dnech však zahájily 4 zbývající stíhače tanků Jagdtiger, 4 Stugy III a 3 Panzery IV ústup na sever. Přitom došlo ke střetu s americkými tanky, během něhož zničily Jagdtigery na 50 amerických obrněnců a dalších vozidel, zatímco povolané spojenecké letectvo zničilo jen jeden z Jagdtigerů. Ráno 15. dubna 1945 Američané Iserlohn úplně obklíčili a následujícího dne 1. rota kapitulovala.

( Američtí vojáci si prohlíží posádkou opuštěný stíhač tanků Jagdtiger ze stavu 512. praporu těžkých stíhačů tanků )

2. rota 512. praporu těžkých stíhačů tanků byla vyslána 8. března do Siegburgu. 2 z jejích vozidel zničilo americké letectvo přímo na železničních vozech. Teprve 31. března mohlo 5 Jagdtigerů 2. roty zamířit na frontu. Vozidla byla vyložena v Siegenu a přiřazena k LIII. tankovému sboru.

Stav 512. praporu těžkých stíhačů tanků, respektive bojeschopných Jagdtigerů, ( 1. i 2. rota dohromady ) k 31. březnu 1945 činil 13 vozidel. Během bojů bylo ztraceno 7 stíhačů, ale pouze 1 z nich zničil nepřítel. Ostatní byla poškozena poruchami a byla vlastními posádkami zničena, aby nepadla do rukou nepřítele. U Waldenau 4 Jagdtigery ze stavu 2. roty zastavily postup amerických jednotek. Rota byla následně stažena do Unny, poté do Ergste a 15. dubna 1945 kapitulovala. S 5 těžkými stíhači tanků Jagdtiger zahájila 31. března činnost 3. rota v Paderbornu. Již 16. dubna se však její příslušníci vzdali Američanům.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt