Kanadská armáda na italském bojišti – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Kanadská armáda na italském bojišti

 

První větší tažení pro kanadskou armádu v Evropě začalo, když se 1. pěší divize a 1. tanková brigáda v červenci 1943 zúčastnily tažení na Sicílii. Jako součást XIII. britského sboru pronikly obě tyto jednotky 3. září při minimálním odporu nepřítele přes Messinskou úžinu. Kanadské údaje o ztrátách na konci listopadu 1943, po třech měsících bojů na Apeninském poloostrově, čítaly více než 300 padlých a téměř 900 raněných.

V prvním listopadovém týdnu dorazila do Neapole 5. kanadská obrněná divize a začala zde přebírat výzbroj a techniku britské 7. obrněné divize, známých pouštních krys, která byla přemístěna na britské ostrovy, kde se již začala připravovat na invazi do Francie.

( Obzvlášť těžké boje museli svést kanadští pěšáci a tankisté o město Ortona )

V prosinci 1943 vystřídala kanadská 1. pěší divize britskou 78. divizi na hřebenu Sandro. Odtud, po třech týdnech prudkých bojů vrcholících v týdenní bitvě o město Ortona, se Kanaďané probili k linii na řece Moro. Jejich ztráty v prosincových bojích čítaly 2 300 mužů a dalších 1 600 bylo na seznamu nemocných. Počasí se stalo nepřítelem soupeřícím s Němci. Po následující tři měsíce držely kanadské jednotky předmostí od moře k Villa Grande. Počátkem února 1944 dorazila na frontu 5. kanadská obrněná divize, která zde vystřídala 4. indickou pěší divizi. Tímto přesunem se I. kanadský sbor stal plně operačním. Na konci března měla kanadská armáda na středomořském bojišti k dispozici téměř 76 000 důstojníků a mužů.

1. kanadská obrněná brigáda sloužící u XIII. britského sboru zahájila 11. května 1944 postup proti Gustavově linii jako podpora 8. indické pěší divize. XIII. sbor linii prorazil, což umožnilo kanadskému I. sboru pokračovat směrem k Hitlerově linii. Po operacích na jadranském pobřeží proti Gótské linii na konci roku 1944 opustily 1. pěší a 5. obrněná divize společně s 1. obrněnou brigádou v únoru 1945 Itálii a přesunuly se do severozápadní Evropy. Od vylodění na Sicílii sloužilo na italském bojišti 91 500 Kanaďanů. Celkové ztráty představovalo 25 000 mužů, z nichž na 5 800 padlo.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt