Jugoslávské letectvo – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Jugoslávské letectvo

Armádní letecká služba Království Jugoslávie zahrnovala balonové roty a protiletadlové dělostřelectvo. Tato služba spadala do pravomoci ministerstva války. Pouhý rok před vypuknutím 2. světové války, v roce 1938, bylo jugoslávské letectvo zorganizováno do tří brigád, jež byly tvořeny celkem 14 bombardovacími, 21 průzkumnými a 8 stíhacími letkami. Celkový početní stav byl odhadován na 500 strojů + dalších 300 záložních, nebo výcvikových letounů.

Jugoslávský  Do-17.jpg

( Předletová příprava jugoslávského Dornieru Do 17 )

Tabulky zahrnovaly zhruba 150 bombardérů ( 70 kusů původně německého Dornieru Do 17K, dále 30 italských Savoia – Marchetti a 50 letounů Bristolů Blenheim dodaných z Velké Británie ). Stíhací letouny byly zastoupeny v podobě německých Messerschmittů Bf 109 verze E ( v době německé invaze mělo jugoslávské letectvo ve výzbroji něco málo přes 70 strojů, ale pouze 46 z nich bylo v letuschopném stavu ). Druhým typem ve výzbroji stíhacích letek byl britský Hawker Hurricane, který byl zastoupen v počtu 40 kusů.

Jugoslávské letectvo mělo v dubnu 1941, tedy v době vpádu německé Luftwaffe a později i letectev dalších států Osy jen mizivou šanci na přežití a prakticky již 13. dubna bylo zničeno. V řadách jugoslávského královského letectva působilo celkem 980 důstojníků, 1 600 poddůstojníků a dalších více jak 8 000 mužů. Po konečné porážce se mnohým jugoslávským pilotům a členům posádek podařilo uniknout z okupované vlasti a později se zapojili do bojů na blízkém východě v řadách RAF.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt