Jugoslávská armáda v roce 1941 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Jugoslávská armáda v roce 1941

Vnitřní etnické napětí a hrozby ze sousedních zemí přiměly Jugoslávii postavit do pole velkou armádu ještě před vypuknutím války. Vstup Jugoslávie do 2. světové války byl uspíšený palácovým převratem na jaře roku 1941. Když vláda, vedená regentem, princem Pavlem, podepsala spojenectví s Osou, srbské elementy v armádě provedly převrat a dosadily sedmnáctiletého krále Petra II., který politiku minulé vlády okamžitě odmítl. Dne 6. dubna 1941 vpadla do Jugoslávie německá armáda, doprovázená italskými a maďarskými vojsky. Za méně než dva týdny se struktura velení jugoslávské královské armády rozpadla, částečně kvůli neschopnosti koordinovat obranu na několika frontách včetně jihu, kde Řecko podléhalo německému ofenzivnímu tlaku. Když protiofenzíva proti silám Osy v Albánii nepřinesla patřičné územní zisky, byla většina jugoslávské armády lapena v bosenské kapse. Dne 17. dubna jugoslávská vláda kapitulovala a Němci získali 340 000 zajatců.

Jugoslávská královská armáda vypadala v roce 1939 na papíře velice impozantně. Všichni tělesně schopní muži byli povinni odsloužit v armádě 18 měsíců a armáda tak měla 150 000 mužů. Když v roce 1941 hrozba války sílila, umožňoval systém záloh povolat do zbraně celkem 700 000 vojáků. Přesto měla jugoslávská armáda vážné problémy. Mobilita závisela na koních, výzbroj byla převážně zastaralá, i když z Československa přišlo některé moderní vybavení a navíc v době zahájení války měla část mužstva pouze jednoměsíční výcvik. Jugoslávská královská armáda kapitulovala, ale mnozí vojáci odmítli složit zbraně a stáhli se do hor. Vznikly tak velké odbojové skupiny, které pak zaměstnávaly velké síly Osy po celou dobu 2. světové války.

Jugoslávská pěchota na cvičení.jpg

( Jugoslávští pěšáci na předválečném cvičení )

V době německé invaze byla jugoslávská královská armáda zorganizovaná do sedmi polních armád s celkovým počtem 30 divizí. Ty byly převážně pěší a každá měla stav kolem 27 000 mužů. Asi 200 dělostřeleckých baterií se staršími zbraněmi bylo rozptýleno do dvou pluků u každé divize, spolu se čtyřmi pěšími pluky. Do pole se chystalo i několik pluků horské pěchoty, ženistů a elitní královské gardy. Některé gardové jednotky byly jízdní. Jízdní divize se skládaly ze dvou brigád a z přiděleného dělostřelectva. Byl zformován i jeden cyklistický prapor, zato obrněné jednotky prakticky nestály za řeč.

Složení jugoslávské armády ( duben 1941 )

1. skupina armád – velitel generál M. Petrovic, se skládala z: 

1. jízdní divize generálporučíka D. Stefanoviče

4. armády generála P. Nedeljkoviče ( 27. pěší divize Savska, 40. pěší divize Slavonska, 42. pěší divize Murska, pěší brigáda Ormozki )

7. armády generálporučíka D. Trifunoviče ( 32. pěší divize Triglavska, Horská pěší divize Triglavski, 33. pěší divize Licka, Horská pěší brigáda Risnajaski )

2. skupina armád – velitel generál M. Nedič, se skládala z:

1. armády generála M. Radenkoviče ( 7. pěší divize Potiska, 3. jízdní divize, Pěší brigáda Sencan, Pěší brigáda Subotica, Pěší brigáda Sumbor )

2. armády generála D. Miljkoviče ( 10. pěší divize Basanska, 17. pěší divize Vrbaska, 30. pěší divize Osjecka )

3. skupina armád – velitel generál M. Nedič, se skládala z:

22. pěší divize Ibarska generálporučíka A. Dimitrijeviče

3. armády generála I. Brasiče ( 13. pěší divize Hercegovacka, 15. pěší divize Zetska, 25. pěší divize Vardarska, 31. pěší divize Kosovska, Jízdní brigáda Komski )

3. teritoriální armáda generála J. Naumoviče ( 5. pěší divize Sumadijska, 20. pěší divize Bregalnicka, 46. pěší divize Moravska, Pěší brigáda Strumiki )

5. samostatná armáda – velitel generál V. Cukavač, se skládala z:

8. pěší divize Krajinska generálporučíka M. Popadiče

9. pěší divize Timocka generálporučíka A. Stosiče

34. pěší divize Toplicka generálporučíka V. Kostiče

50. pěší divize Drinska generálporučíka K. Djordeviče

2. jízdní divize generálporučíka D. Prediče

6. samostatná armáda – velitel generál D. Zivkovič, se skládala z:

3. pěší divize Dunavska generálporučíka P. Ljubičiče

49. pěší divize Sremska generálporučíka J. Antiče

Brigáda Banatiski

Pěší brigáda Pozaveracki

Pěší brigáda Smederevski

Brigáda Savski

Pobřežní armáda – velitel generál M. Jakovič, se skládala z:

12. pěší divize Jadranska generálporučíka J. Kukavičiče

Zálohy vrchního velení

1. pěší divize Cerska generálporučíka M. Majstoroviče

44. pěší divize Unska generálporučíka G. Marinkoviče

47. pěší divize Dinarska generálporučíka M. Mihajloviče

1. obrněný prapor

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt